De Fietsersbond

 

De uitdaging

De Fietsersbond is een organisatie met een groot aantal medewerkers en vrijwilligers welke verspreid zijn door het gehele land, en die gezamenlijk in projectgroepen aan verschillende projecten werken. De Fietsersbond zocht naar een oplossing om alle medewerkers met elkaar te verbinden, efficiënter te laten samenwerken en om een toolset aan haar medewerkers te kunnen bieden die geschikt is voor het project gerelateerd werken wat centraal staat bij de Fietsersbond.
 

De oplossing

Om voor de Fietsersbond een passende oplossing te realiseren zijn eerst de soorten medewerkersgroepen in kaart gebracht. Binnen de oplossing van OfficeGrip is het mogelijk om verschillende groepen verschillende tools aan te bieden. Vervolgens is er gekozen om de traditionele fileshare te migreren naar SharePoint, waarbij SharePoint is ingericht om projectgericht te werken.

Met documentbibliotheken, agenda’s, taken, contactpersonen en deadlines heeft de Fietsersbond een SharePoint omgeving waarop alle medewerkers vanaf iedere locatie en met alle tools die zij nodig hebben aan dezelfde projecten kunnen werken.