Van der Plas Flowers and Plants

 

De uitdaging

Van der Plas Flowers and Plants is een relatief grote organisatie met een eigen IT-afdeling. Eén van de taken van de IT-afdeling is het constant zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van IT welke het werk van de medewerkers van Van der Plas Flowers and Plants gemakkelijker en efficiënter maken.

In het kader hiervan was de IT-afdeling van Van der Plas Flowers and Plants op zoek naar een oplossing waarbij de IT-tickets gecentraliseerd konden worden ingediend, en waarbij deze onderverdeeld kon worden op het soort applicatie waarop het ticket betrekking heeft. Op basis van deze onderverdeling moest het mogelijk zijn dat iedere externe applicatieleverancier toegang had tot alléén de tickets die betrekking hebben op de applicatie die ze zelf leveren.

De oplossing

Van der Plas Flowers and Plants wilde zelf graag SharePoint inzetten als platform om te testen met haar IT-afdeling. Om te bepalen of de inzet van SharePoint een efficiencyslag zou betekenen voor de organisatie zijn de basisfunctionaliteiten zoals documentbibliotheken, afbeeldingsbibliotheken, agenda’s, takenlijsten, contactpersonen en een wikibibliotheek geïmplementeerd.

Daarnaast is een gedeelte van het ticketsysteem binnen SharePoint ondergebracht. Door het ticketsysteem op te bouwen uit views, waarbij gesorteerd wordt op applicatieleverancier, is het mogelijk om iedere externe applicatieleverancier toegang te geven tot de issues die alleen betrekking hebben op de eigen specifieke applicatie. De IT-afdeling van Van der Plas Flowers and Plants heeft de mogelijk om een algemene view te raadplegen waarbij een volledig overzicht van alle issues getoond wordt.