OfficeGrip_logo

Baas mag personeel niet bespieden via GPS

Bedrijven mogen werknemers niet zomaar verplichten om GPS op de smartphone aan te zetten zodat ze gevolgd kunnen worden. Ook is het centraal opslaan van locatiegegevens een discutabel juridisch punt.

Via de GPS-functie van de smartphone zou een bedrijf in staat kunnen zijn om de werknemers te volgen. Onder meer Google biedt deze optie sinds kort aan, zodat bijvoorbeeld logistieke bedrijven arbeidskrachten efficiënt kunnen inzetten. Deze tool heet Google Maps Coordinate, welke momenteel in Europa wordt uitgerold. Bedrijven kunnen zich bij de zoekgigant aanmelden om de tool te gebruiken. 

 

Instemming ondernemingsraad
Maar een dienst als Google Maps Coordinate mag niet zonder meer worden ingevoerd. In Nederland moet als eerste stap de ondernemingsraad toestemming geven aan de werkgever aangaande het GPS-beleid. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht aangaande zaken die betrekking hebben op de omgang van het bedrijf met privégegevens. Als de raad de GPS-plannen afkeurt, kan de werkgever alsnog naar de kantonrechter stappen. In de tweede plaats is er de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. De werkgever moet kunnen aantonen dat het gebruik van privacygevoelige informatie noodzakelijk is.

 

Privacy waakhond
Werknemers kunnen aankloppen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als ze het gevoel hebben dat hun privacy in het geding komt. Deze privacywaakhond bekijkt of persoonlijke gegevens wel wettelijk gebruikt mogen worden voor de gestelde doeleinden.

Het CBP komt in actie als bijvoorbeeld bedrijven ernstig inbreuk maken waarvan een grote groep mensen het slachtoffer is. Via de website mijnprivacy.nl kunnen mensen het CBP op de hoogte stellen van een vermeende overtreding.

 

Locatiegegevens opslaan
Een werkgever moet volgens de Wet op Bescherming Persoonsgegevens maatregelen treffen om de privacy van werknemers te beschermen als er locatiegegevens worden gebruikt. Zo mag de verzamelde data niet centraal worden opgeslagen. Er moet namelijk dataminimalisatie zijn. Dit houdt in dat er geen grootschalige opslag plaats mag vinden. Hierdoor kunnen er zo min mogelijk mensen bij privacygevoelige informatie.

Bij de dienst van Google worden volgens de zoekgigant werknemers –en bedrijfsgegevens opgeslagen in één van Google’s datacentra. Het risico op ongewenst gebruik van privacygevoelige informatie is daardoor groter, omdat theoretisch een grotere groep mensen de data kan inzien. Volgens de Wet op Bescherming Persoonsgegevens dient deze potentiële inzage beperkt te zijn.

 

Netelige discussie 
Aangezien dit nieuwe terrein is, kan er een netelige discussie ontstaan. Veel van de smartphones die gebruikt worden door de werknemers zijn eigendom van de werkgever. Hierdoor kan de discussie ontstaan dat de werkgever het recht heeft om te beslissen over de smartphone, en of de GPS dat op de smartphone zit, aan of uit staat.

Kortom, dit is een discussie die voortkomt uit het feit dat de innovaties vele malen sneller gaan dan dat de wetten aangepast worden. Wordt zeker vervolgd!

Deel dit artikel

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!