OfficeGrip_logo

Hoe maak je een eenvoudige formule in Excel

U kunt een eenvoudige formule maken om waarden op uw werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. Eenvoudige formules beginnen altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door constanten (getalwaarden) en rekenoperatoren, zoals plus (+), min (), een asterisk (*) of een deelteken (/).
We nemen een eenvoudige formule als voorbeeld. 

 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u in de berekening wilt gebruiken.

  Typ voor ons voorbeeld =1+1.

  Notities:

  • U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.
  • Volgens de standaardvolgorde voor wiskundige bewerkingen worden vermenigvuldigen en delen uitgevoerd voordat er wordt opgeteld en afgetrokken.
 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac).

 
Laten we naar een andere variant op een eenvoudige formule kijken. Typ =5+2*3 in een andere cel en druk op Enter of Return. Excel vermenigvuldigt de laatste twee getallen en telt het eerste getal bij het resultaat op.
 

AutoSom gebruiken

U kunt met AutoSom snel een getallen in een kolom of rij bij elkaar optellen. Selecteer een cel naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk op Enter (Windows) of Return(Mac). Dat is alles!

AutoSom op het tabblad Start

Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Opmerking: U kunt ook ALT+= (Windows) of ALT+ OPDRACHT += (Mac) in een cel typen, waarna Excel automatisch de functie SOM invoegt.

Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom. Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd.

Formule gemaakt door te klikken op Start > AutoSom

Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster.

Resultaat van AutoSom in cel B7

Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Zo nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Opmerking: Als u de resultaten voor formules wilt weergeven, selecteert u de formules en drukt u op F2 en vervolgens op Enter (Windows) of Return (Mac).

Gegevens  
2  
5  
FormuleBeschrijvingResultaat
=A2+A3Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op=A2+A3
=A2-A3Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1=A2-A3
=A2/A3Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2=A2/A3
=A2*A3Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2=A2*A3
=A2^A3Verheft de waarde in cel A1 tot de exponentiële waarde in A2=A2^A3
FormuleBeschrijvingResultaat
=5+2Telt 5 en 2 bij elkaar op=5+2
=5-2Trekt 2 van 5 af=5-2
=5/2Deelt 5 door 2=5/2
=5*2Vermenigvuldigt 5 met 2=5*2
=5^2Verheft 5 tot de macht 2=5^2

Meer lezen

copilot-prompting
Copilot

Microsoft 365 Copilot – de kunst en wetenschap van prompting

Prompting is hoe je Microsoft 365 Copilot vraagt om iets voor je te doen – zoals creëren, samenvatten, bewerken of transformeren. Denk bij prompting aan een gesprek voeren, waarbij je eenvoudige maar duidelijke taal gebruikt en context biedt, zoals je dat ook zou doen met een assistent. Er zijn veel soorten prompts die je kunt gebruiken, afhankelijk van de taak die je gedaan wilt hebben.

Lees meer...
copilot-studio
Copilot

Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio is een end-to-end AI-platform voor gesprekken waarmee u copilots kunt maken en aanpassen met behulp van natuurlijke taal of een grafische interface. Met Copilot Studio kunt u eenvoudig copilots ontwerpen, testen en publiceren die aansluiten op uw specifieke behoeften voor interne of externe scenario’s in uw branche, afdeling of rol.

Lees meer...
microsoft-archive
Eindgebruiker

Beheer uw verouderde gegevens met Microsoft 365 Archive

Vaak is het voor organisaties belangrijk om inactieve of verouderde gegevens gedurende langere tijd te bewaren voor toekomstig gebruik. Met Microsoft 365 Archive kunnen deze inactieve gegevens worden verplaatst naar een “koude opslaglaag” (archief) binnen SharePoint.

Lees meer...

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!