OfficeGrip_logo

banner-non-profit

De Non-Profit sector neemt een belangrijke positie in binnen onze samenleving. OfficeGrip vindt het haar plicht om deze sector te ondersteunen op het gebied van ICT. Wij denken graag met uw organisatie mee en zetten daarbij onze oplossingen ter ondersteuning in om uw missie te verwezenlijken.

Kosten efficiënt

OfficeGrip biedt haar oplossingen voor de Non-Profit sector aan tegen speciale tarieven. De Non-Profit sector is voor een deel afhankelijk van subsidies, donaties en giften. Volgens OfficeGrip is het van belang dat deze inkomsten ingezet worden voor de missie van uw organisatie. Daarom is het voor organisaties binnen de Non-Profit sector mogelijk om alle producten en diensten van OfficeGrip af te nemen tegen gunstige tarieven.

Flexibele schil

Binnen de Non-Profit sector is het gebruikelijk dat het personeelsbestand voor een deel bestaat uit een flexibele schil, waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld vrijwilligers of freelancers. Dit is een grote uitdaging voor Non-Profit organisaties omdat de doorlooptijd van deze flexibele schil doorgaans relatief hoog ligt. OfficeGrip biedt Non-Profit organisaties de mogelijkheid om op een eenvoudige manier maandelijks wijzigingen aan te brengen in haar licentiestructuur zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.