OfficeGrip_logo

Secure7 maatregel 3

Herstel je bedrijfsvoering: Continuïteit waarborgen door robuuste herstelstrategieën

Welkom terug bij onze Secure7 blogreeks, waar we de cruciale stappen naar een betere cyberbeveiliging verkennen. In onze vorige artikelen hebben we de eerste twee maatregelen van het Dutch Cybersecurity Assembly’s (DCA) Secure7 framework uitgelicht, en vandaag zetten we dit voort met een diepgaande blik op maatregel 3: ‘Herstel je bedrijfsvoering’.

Deze derde maatregel is een essentieel onderdeel van zowel Secure7 als de NIS2-regelgeving. ‘Herstel je bedrijfsvoering’ gaat over het vermogen om snel te reageren op incidenten en de normale bedrijfsvoering te herstellen. Het is een maatregel die de veerkracht van een organisatie test en versterkt, en in dit artikel zullen we bespreken hoe dit principe zich verhoudt tot de NIS2-regelgeving en wat het betekent voor uw bedrijf.

Secure7 maatregel 3: ‘Herstel je bedrijfsvoering’

In de wereld van cybersecurity is het niet de vraag óf, maar wanneer een incident zal plaatsvinden. Maatregel 3 van Secure7, ‘Herstel je bedrijfsvoering’, is ontworpen om organisaties voor te bereiden op het onvermijdelijke en ervoor te zorgen dat ze veerkrachtig genoeg zijn om snel te herstellen na een cyberaanval.

Deze maatregel gaat over het creëren van een robuust plan dat niet alleen de technische aspecten van herstel omvat, maar ook de operationele en organisatorische componenten. Het doel is om de continuïteit van kritieke bedrijfsprocessen te waarborgen en de impact op klanten, partners en de markt tot een minimum te beperken.

Herstelplannen en -procedures Het hart van ‘Herstel je bedrijfsvoering’ zijn de herstelplannen en -procedures. Deze moeten gedetailleerd, getest en regelmatig bijgewerkt worden. Ze moeten duidelijke richtlijnen bevatten voor het snel herstellen van diensten, het communiceren met belanghebbenden en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Samenhang met NIS2 De NIS2-regelgeving, die de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen binnen de EU versterkt, vereist dat organisaties passende maatregelen nemen om de continuïteit van hun diensten te waarborgen. ‘Herstel je bedrijfsvoering’ sluit hier naadloos op aan door organisaties te dwingen na te denken over hoe ze snel kunnen reageren op en herstellen van incidenten.

Belang voor organisaties Voor organisaties betekent dit dat ze niet alleen moeten investeren in preventieve maatregelen, maar ook in de capaciteit om te herstellen. Dit vereist een cultuur waarin veiligheid en veerkracht centraal staan, ondersteund door training en bewustwording op alle niveaus van de organisatie.

Door ‘Herstel je bedrijfsvoering’ serieus te nemen, tonen organisaties niet alleen aan dat ze voldoen aan de NIS2-regelgeving, maar ook dat ze de waarde van hun bedrijfsvoering en de bescherming van hun klanten prioriteren.

De NIS2 regelgeving en bedrijfscontinuïteit

De NIS2-richtlijn vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de evolutie van cybersecurity binnen de Europese Unie. Het bouwt voort op de fundamenten van zijn voorganger, NIS1, en introduceert strengere eisen om de digitale weerbaarheid van organisaties te versterken. In deze context speelt bedrijfscontinuïteit een sleutelrol.

Versterking van de digitale infrastructuur Onder NIS2 worden organisaties aangemoedigd om proactief risico’s te beheren en te investeren in maatregelen die de bedrijfscontinuïteit waarborgen. Dit betekent dat ze niet alleen moeten anticiperen op potentiële cyberdreigingen, maar ook moeten zorgen voor robuuste herstelstrategieën om de impact van eventuele incidenten te minimaliseren.

Risicobeheer en herstelplannen Effectief risicobeheer onder NIS2 vereist dat organisaties risico’s identificeren, evalueren en beheren die verband houden met hun netwerk- en informatiesystemen. Dit omvat het regelmatig uitvoeren van risicoanalyses, het implementeren van geschikte beveiligingsmaatregelen en het bijwerken van beleid en procedures. Cruciaal hierbij is het opstellen en testen van incidentresponsplannen, die de ruggengraat vormen van het herstelproces.

Samenwerking en informatie-uitwisseling Een ander belangrijk aspect van NIS2 is de nadruk op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bedrijven. Door kennis te delen over dreigingen en best practices, kunnen organisaties leren van elkaar en hun verdediging tegen cyberaanvallen versterken.

Consequenties van niet-naleving Het niet naleven van de NIS2-richtlijn kan ernstige gevolgen hebben, variërend van boetes tot reputatieschade en verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Daarom is het essentieel voor organisaties om de vereisten van NIS2 serieus te nemen en actie te ondernemen om hun bedrijfscontinuïteit te beschermen.

In het licht van NIS2 wordt ‘Herstel je bedrijfsvoering’ niet alleen een kwestie van compliance, maar ook een strategische noodzaak. Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit is een complexe taak die een holistische benadering vereist van risicobeheer, incidentrespons en samenwerking. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen organisaties hun veerkracht verhogen en zichzelf positioneren voor succes in een steeds veranderende digitale wereld.

Best practices voor het implementeren van maatregel 3 ‘Herstel je bedrijfsvoering’

Het implementeren van maatregel 3, ‘Herstel je bedrijfsvoering’, is een cruciale stap voor organisaties om hun cyberweerbaarheid te verhogen. Deze maatregel vereist een strategische aanpak en een gedegen begrip van de organisatorische processen. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste componenten voor een effectieve implementatie.

Afsluiting

Na het verkennen van de Secure7 maatregel 3, ‘Herstel je bedrijfsvoering’, en de relatie met de NIS2-regelgeving, is het duidelijk dat bedrijfscontinuïteit een essentieel onderdeel is van moderne cybersecurity strategieën. Deze maatregel is niet alleen een vereiste voor compliance, maar ook een fundamenteel aspect van organisatorische veerkracht.

Blijf ons volgen voor meer inzichten en updates in onze Secure7-blogreeks. Volgende week bespreken we Secure7-maatregel 3 ‘Kies veilige instellingen’.

1.      https://www.techopedia.com/nl/50-statistieken-over-cybersecurity-voor-2023-die-u-moet-weten-waar-wie-en-wat-het-doelwit-is

2.      https://nl.safetydetectives.com/blog/feiten-trends-en-statistieken-over-ransomware-voor/
3.      https://www.cisco.com/c/nl_nl/index.html

Is uw organisatie voorbereid op de NIS2 wetgeving?

Doe het Self Assessment en ontdek het zelf!

Doe het NIS2 Self Assessment en ontdek in hoeverre u al voldoet

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!