OfficeGrip_logo

Secure7: Versterking van uw cyberweerbaarheid in het licht van NIS2

Cybersecurity is een cruciaal onderwerp in onze steeds meer gedigitaliseerde wereld. Het beschermt onze gegevens, systemen en infrastructuur tegen kwaadwillende aanvallen en bedreigingen. Met de voortdurende groei van technologie en het toenemende aantal cyberaanvallen, wordt het waarborgen van digitale veiligheid steeds urgenter.

De NIS2-wetgeving heeft tot doel de digitale weerbaarheid van kritieke infrastructuur en digitale dienstverleners te vergroten. Het legt verplichtingen op aan organisaties om hun beveiligingsmaatregelen te versterken en incidenten te melden. Om organisaties te helpen voorbereiden op deze wetgeving heeft de DCA (Dutch Cybersecurity Assembly) zeven cruciale beveiligingsmaatregelen ontwikkeld, die organisaties kunnen nemen om hun digitale omgeving te beschermen. Elke maatregel richt zich op specifieke aspecten van beveiliging, zoals toegangscontrole, monitoring, en incidentrespons.

In de komende serie blogartikelen zullen we een diepgaande duik nemen in elk van de zeven maatregelen van Secure7.

De nieuwe NIS2-regelgeving

De Network and Information Systems Directive 2 (NIS2) is een Europese richtlijn die tot doel heeft de digitale weerbaarheid van organisaties te versterken. Enkele belangrijke aspecten van NIS2 zijn:

Brede Toepassing: NIS2 is van toepassing op aanbieders van essentiële en belangrijke diensten (zoals energie, transport, gezondheidszorg) en digitale dienstverleners (zoals cloudproviders, online marktplaatsen). Deze organisaties moeten voldoen aan specifieke beveiligingsmaatregelen.

Ketenverantwoordelijkheid: NIS2 legt grote nadruk op ketenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat niet alleen de organisaties zelf, maar ook hun toeleveranciers moeten voldoen aan bepaalde digitale veiligheidsnormen.
Voor verder uitleg over de impact van ketenverantwoordelijkheid raden we aan om dit artikel te lezen.

Beveiligingsmaatregelen: NIS2 legt specifieke beveiligingsmaatregelen op aan aanbieders van essentiële en belangrijke diensten, digitale dienstverleners en toeleveranciers, klanten en partners in de keten. Deze omvatten risicobeoordelingen, beveiligingsbeleid, monitoring en incidentresponsplannen.

Meldplicht bij Incidenten: Organisaties moeten ernstige cyberincidenten melden aan de nationale autoriteiten. Dit helpt bij het verzamelen van informatie en het nemen van corrigerende maatregelen.

Boetes en Sancties: Organisaties die niet voldoen aan NIS2 kunnen boetes krijgen. Het is dus van groot belang om de richtlijnen serieus te nemen en te implementeren.

Wat is de DCA en Secure7?

De DCA (Dutch Cybersecurity Assembly) is een organisatie die in 2021 is opgericht met als doel de cybersecurity en -weerbaarheid van Nederlandse bedrijven te verhogen. De DCA werkt samen met Nederlandse overheidsinstellingen, de MKB-markt en MSP’s zoals OfficeGrip. Als een van de lancerende partners heeft OfficeGrip, via haar moederbedrijf TSH, bijgedragen aan de totstandkoming van de Secure7, de 7 waarden die MSP’s omarmen om klanten te beveiligen en te beschermen.

De Secure7 richt zich op zeven basisprincipes die organisaties kunnen gebruiken als richtlijn voor hun cybersecurity en om te voldoen aan de nieuwe NIS2-regelgeving.

De zeven basisprincipes van Secure7 zijn:

Deze principes zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het voorbereiden op de aankomende NIS2-richtlijn, die strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten bij incidenten stelt. Het is geen keurmerk, maar een set van aanbevelingen die bedrijven kunnen volgen om hun cyberweerbaarheid te verbeteren.

Waarom zijn Secure7 en NIS2 relevant?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, geven we graag het woord aan Avista Shegani, onze security engineer. Zijn expertise en ervaring zijn van grote waarde voor OfficeGrip bij het adresseren van complexe beveiligingsvraagstukken. In de komende reeks zullen wij hem vaker vragen om tips, best practices en advies met ons te delen. Hieronder volgt zijn antwoord waarom volgens hem de NIS2-wetgeving en Secure7 maatregelen relevant :

Avista-Shegani-Kleur-1

Avista Shegani
Security Engineer

quote-2

“Al jaren zie ik dat organisaties aangeven security erg belangrijk te vinden. Toch blijkt in de praktijk security niet de hoogste prioriteit te krijgen. Zeker wanneer er behoefte is aan een kostenefficiënte oplossing.

 

We zien nog te vaak dat organisaties niet weten wat er in hun omgeving speelt en dat het ontbreekt aan beleid en naleving hiervan. Zo is er soms geen inzicht in de systemen die worden gebruikt en wat het doel van een systeem is. Soms is er zelfs geen plan voor wat te doen in het geval van een cyberincident.

 

Door een opstapeling van het niet hebben van de juiste securityoplossingen, in kaart gebrachte risico’s en assets en het niet naleven van een IT-beleid worden organisaties veel vaker slachtoffer van een cyberincident. Met alle gevolgen van dien; (reputatie) schade kan erg hoog oplopen wanneer persoonlijke gegevens openbaar worden op het internet.

 

De NIS2 regelgeving verplicht organisaties te voldoen aan regels die ervoor zorgen dat haar security ‘posture’ en volwassenheid op een bepaald basisniveau is. NIS2 is een flink document aan regels, waarbij organisaties vaak moeite hebben om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Secure7 en OfficeGrip helpen organisaties bij het maken van deze vertaalslag, door ‘droge en juridische’ stof te vertalen naar concrete, tastbare en praktische oplossingen.

Ik ben een voorstander van NIS2 omdat ik in mijn dagelijkse werkzaamheden zie dat veel organisaties nog kunnen groeien in security en compliance.”

Vooruitblik

In de komende serie blogartikelen zullen we een diepgaande duik nemen in elk van de zeven maatregelen van Secure7. Deze reeks is ontworpen om u te voorzien van gedetailleerde inzichten en praktische tips om uw organisatie te wapenen tegen cyberdreigingen en te voldoen aan de NIS2-regelgeving.

Is uw organisatie voorbereid op de NIS2 wetgeving?

Doe het Self Assessment en ontdek het zelf!

Doe het NIS2 Self Assessment en ontdek in hoeverre u al voldoet

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!