OfficeGrip_logo

Uitleg over de verdere integratie van Yammer en Office 365-groepen

Yammer wordt binnenkort geïntegreerd met Office 365-groepen. Dit betekent dat groepen in Yammer toegang krijgen tot Office 365-services, zoals SharePoint Online, OneNote en Planner. 

Yammer en Office 365-groepen

Yammer is begonnen te integreren in de Office 365-groepen service voor netwerken die voldoen aan de geschiktheid zoals hieronder beschreven. Als deze functie beschikbaar in uw netwerk is, kunt u een Office 365-groep maken die gebruik maakt van zowel Outlook mail of Yammer om te communiceren en informatie te delen. De groepen-ervaring in Yammer bevat nu toegang tot een SharePoint-team site en -documentbibliotheek, een OneNote-notitieblok, een abonnement in teamplanner en een werkruimte in PowerBI. Uiteindelijk zal deze ook een gedeelde agenda van Outlook bevatten.

Hoe de Yammer-integratie met Office 365-groepen op uw Office 365-tenant wordt ingeschakeld

De integratie van Yammer met Office 365-groepen vindt geleidelijk plaats. In 2016 werden al nieuwe openbare en persoonlijke interne groepen ingeschakeld die zijn gemaakt in netwerken waarin Office 365-identiteit wordt afgedwongen. Wanneer er nieuwe groepen worden gemaakt in Yammer, kunnen deze automatisch gebruikmaken van hulpprogramma’s als SharePoint, Planner en OneNote. In de volgende fasen worden bestaande groepen in Yammer automatisch gemigreerd, worden resterende Office 365-tenants verwerkt, worden Outlook-agenda’s opgenomen in de integratie en komen er verbeteringen in SharePoint en Planner.

U kunt het beste op de hoogte blijven van het wijzigingsbeheer door de Yammer-updates te volgen op de Office 365 Roadmap.

Configuratievereisten voor het inschakelen van de Yammer-integratie met Office 365-groepen in uw tenant

Als u de integratie van Yammer met Office 365-groepen graag zo snel mogelijk wilt inschakelen op uw Office 365-tenant, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  1. De integratie van Yammer met Office 365-groepen is in eerste instantie alleen beschikbaar voor 1:1-netwerkconfiguraties. Dit betekent dat er één Yammer-netwerk is gekoppeld aan één Office 365-tenant.
  2. U moet Office 365-identiteit afdwingen voor gebruikers van Yammer.
  3. Wanneer aan de eerste twee voorwaarden wordt voldaan, kunt u nieuwe groepen maken die extra functionaliteit bevatten, zoals een SharePoint Online-teamsite en -documentbibliotheek. Beheerders en gebruikers weten of een groepservaring in Yammer is verbonden met Office 365-groepen wanneer ze de sectie Office 365-resources zien in het rechternavigatiedeelvenster van de groep in Yammer, zoals u kunt zien in de volgende afbeelding.

Wijzigingen in de groepstypen

Vanaf 24 januari 2017 vinden er wijzigingen plaats in de Yammer-groep types:

  • Openbare groepen : de optie voor gesloten lidmaatschappen is niet langer beschikbaar
  • Privégroepen (weergegeven): alleen beheerders kunnen goedkeuringen aan nieuwe leden verlenen
  • Privégroepen (niet weergegeven): alleen beheerders kunnen goedkeuringen aan nieuwe leden verlenen

OPMERKING : Dit is niet van invloed op bestaande groepen met instellingen voor een gesloten lidmaatschap of teamgoedkeuring, maar geldt alleen voor het maken van nieuwe groepen.

Groepstype Vóór 24 januari 2017 Na 24 januari 2017
Openbare groep De optie voor een gesloten lidmaatschap (waarbij de beheerder of een lid goedkeuring voor deelname moet verlenen) was nog altijd beschikbaar. De optie voor gesloten lidmaatschappen (vereisen van goedkeuring uit de beheerder van de groep of lid deel te nemen aan) isno langer zijn beschikbaar; Openbare groepen hoeft niet alle goedkeuringen gaan.
Privégroep Heeft goedkeuring nodig: de beheerder of een lid van de Yammer-groep kan de goedkeuring verlenen. Alleen de beheerder van de Yammer-groep kan goedkeuringen verlenen.
Privégroep (niet weergegeven) Heeft goedkeuring nodig: de beheerder of een lid van de Yammer-groep kan de goedkeuring verlenen. Alleen de beheerder van de Yammer-groep kan goedkeuringen verlenen.

 

E-mail en de Yammer-groepservaring

Bij de eerste release van Office 365-groepen konden groepsgesprekken alleen plaatsvinden in Outlook. Wanneer deze integratie is geïmplementeerd, kunnen gebruikers ervoor kiezen om gesprekken te voeren in Yammer of in Outlook.

U kunt nog steeds een e-mail sturen naar een groep in Yammer, waarna deze wordt weergegeven in de groepsberichten. Daarnaast bevindt de naam van de Yammer-groep die met Office 365 is verbonden, zich in de algemene adreslijst (GAL) van uw bedrijf. Uw bedrijf kan groepen in Yammer en Groepen in Outlook blijven gebruiken, afhankelijk van welk groepstype geschikter is voor het scenario van een team.

Ook kunnen er nog steeds e-mailmeldingen worden verzonden naar gebruikers, afhankelijk van de voorkeuren die ze hebben ingesteld in de meldingsinstellingen in Yammer.

Veelgestelde vragen

V: Waar kan ik Office 365 verbonden Yammer-groepen maken?

A: Alleen in Yammer.

V: Kan ik Office 365 Yammer verbonden groepen uitschakelen?

A: Nee, maar u kunt beperken wie Office 365-groepen kunnen maken.

V: Werken de Yammer-groepen die met Office 365 zijn verbonden als ik meerdere Yammer-netwerken heb die zijn toegewezen aan Office 365?

A: Nee. De Yammer-groepservaring die is verbonden met Office 365, werkt alleen voor een Office 365-tenant die is gekoppeld aan één Yammer-netwerk.

V: Welke typen Yammer-groepen kunnen Office 365-groepen zijn?

A: In eerste instantie zijn alleen persoonlijke beheerdersgroepen en openbare interne groepen beschikbaar. Als uw Yammer-groep niet in aanmerking komt om een Office 365-groep te worden, bevat de gebruikersinterface (UI) geen optie om deze te converteren. Externe groepen zijn nu nog niet beschikbaar, maar worden later ook opgenomen.

V: Kan ik mijn met Office 365 verbonden Yammer-groep instellen als persoonlijk, zodat deze niet wordt weergegeven in de adreslijst van de groep (geheim)?

A: Nee. Deze instelling is niet beschikbaar voor Yammer-groepen die zijn verbonden met Office 365.

V: Kan ik externe gebruikers toevoegen aan  met Office 365 verbonden Yammer-groepen?

A: Nee. Hierdoor ontstaat een synchronisatiefout omdat externe gebruikers niet worden beheerd met Azure AD.

V: In een nieuwe groep zie ik Yammer-bestanden en een SharePoint Online-documentbibliotheek. Zijn dit dezelfde items?

A: Nee, dit zijn afzonderlijke locaties waarop bestanden worden opgeslagen, maar de leden van de groep hebben toegang tot beide locaties. Bestanden die zijn geüpload naar Yammer, worden momenteel opgeslagen in Azure en dit blijft voorlopig zo. Deze behouden alle huidige machtigingen en functies. Met Yammer-groepen die zijn verbonden met Office 365, kunnen gebruikers ook bestanden uploaden en opslaan in de SharePoint-documentbibliotheek van hun groep. Het is raadzaam om inhoud waarvoor de structuur en beheerfunctionaliteit van SharePoint nodig zijn, in de groepsdocumentbibliotheek op te slaan. Als u eenvoudig en snel afbeeldingen en documenten wilt delen of video’s wilt streamen in Yammer, raden we u aan Yammer te blijven gebruiken. Op de lange termijn wilt Microsoft alle bestanden die in Yammer zijn opgeslagen, migreren naar SharePoint om te zorgen voor een centrale bestandsopslaglocatie.

V: In een nieuwe groep zie ik Yammer-notities en OneNote. Zijn dit dezelfde items?

A: Nee. Terwijl u notities Yammer- en OneNote op dezelfde manier worden gebruikt, verwijzen ze niet naar dezelfde gegevens. De uiteindelijke bedoeling is om OneNote te gebruiken in Office 365 verbonden Yammer-groepen. Op dit moment, wordt u aangeraden dat u OneNote gebruikt in plaats van Yammer-notities in de nieuwe Office 365 verbonden Yammer-groepen.

V: Kan ik een met Office 365 verbonden Yammer-groep maken in het Office 365-beheercentrum?

A: Nee, dit wordt later toegevoegd aan de functionaliteit. U kunt echter wel leden beheren en groepen verwijderen vanuit het Office 365-beheercentrum. Updates van metagegevens kunnen ook op groepen worden toegepast vanuit het beheercentrum.

V: Als ik Office 365-groep maken uitschakel voor mijn tenant, worden de groepen die ik maak in Yammer dan met Office 365 verbonden?

A: Nee. In dat geval worden de groepen die u in Yammer maakt niet verbonden met Office 365.

V: Uit hoeveel leden kan mijn groep bestaan?

Meer dan 1000.

V: Wat gebeurt er als ik een aan Office 365 gekoppelde Yammer groep verwijder?

Net als met alle Office 365-groepen, wordt alle inhoud die is gekoppeld aan de groep verwijderd. Dit geldt ook voor de documentbibliotheek, de OneNote-notitieblok en de teamplanner abonnementen.

Deel dit artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!