Blog

Het laatste nieuws van OfficeGrip

bestandgrootte-excel-werkmap-beperken

De bestandsgrootte van een Excel-werkmap beperken

U heeft een geweldige Excel-werkmap met heel veel informatie en u deelt deze met anderen via Office 365. Maar de werkmap kan niet worden weergegeven in een browservenster, omdat het bestand te groot is. Afhankelijk van de inhoud van de Excel-werkmap, zijn er verschillende opties beschikbaar om de bestandsgrootte te beperken. U kunt het volgende doen:

  • Een gegevensmodel optimaliseren
  • Het aantal afbeeldingen of gearceerde cellen verminderen
  • Een beschadigde werkmap herstellen

 
Werkmappen kunnen groter zijn dan we verwachten, vooral wanneer deze een krachtig gegevensmodel bevatten. Dit geldt met name als het gegevensmodel veel extra gegevens bevat die niet worden gebruikt.

Bepalen of de werkmap een gegevensmodel bevat

Wanneer u een werkmap heeft geopend in Excel 2013, kunt u eenvoudig bepalen of de Excel-werkmap een gegevensmodel bevat.

  1. Kies op het tabblad Gegevens de optie Verbindingen om het dialoogvenster Werkmapverbindingen te openen.
  2. Schuif omlaag in de lijst met verbindingen en zoek naar een item waarbij Gegevensmodel wordt aangegeven in de kolom Beschrijving. Als u dit ziet staan, bevat de werkmap een gegevensmodel.

 

Een gegevensmodel optimaliseren

U kunt een gegevensmodel optimaliseren door dit zo te configureren dat alleen de benodigde gegevens worden opgehaald. Hierna ziet u een aantal bronnen om u op weg te helpen:

 
De bestandsgrootte van een werkmap kan ook toenemen door afbeeldingen en gearceerde cellen. Als uw werkmap veel afbeeldingen of gearceerde cellen bevat, kunt u deze verwijderen. Gearceerde cellen en pagina’s kunnen ook veel schijfruimte in beslag nemen. Zie de volgende bronnen voor meer informatie over het werken met afbeeldingen in Excel:

 

Werkmappen raken soms beschadigd door problemen met macro’s of andere problemen. Beschadigde werkmappen kunnen heel veel schijfruimte in beslag nemen. Als uw werkmap is beschadigd, kunt u deze proberen te herstellen in Excel. Zie Een beschadigde werkmap herstellen voor meer informatie.
 

 OfficeGrip

Officegrip zet uw bedrijf in de cloud. Daarbij passen wij de nieuwste technologie toe van Microsoft. Wij voorzien uw bedrijf van het complete Office365 pakket aangevuld met Sharepoint, Dynamics en de beste trainingen zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw nieuwe IT-omgeving.

No Comments

Leave a feedback