OfficeGrip_logo

Hoe herstel je een beschadigde Excel-werkmap

Als in Microsoft Excel bij het openen van een Excel-werkmap wordt gedetecteerd dat de werkmap is beschadigd, wordt automatisch de modus Bestandsherstel gestart en wordt geprobeerd of de werkmap kan worden hersteld. Als de modus Bestandsherstel niet start, voert u het volgende handmatige proces uit om te proberen of u de Excel-werkmap kunt herstellen:

 • Klik op Bestand > Openen.
 • Klik op de locatie en map die de beschadigde map bevat.
 • Selecteer de beschadigde werkmap in het dialoogvenster Openen.
 • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen en herstellen.Opdracht Openen en herstellen
 • Kies Herstellen als u zoveel mogelijk van de werkmap wilt herstellen.Als u de gegevens niet kunt herstellen met Herstellen, kiest u Gegevens ophalen om waarden en formules uit de Excel-werkmap op te halen.

Als automatisch of handmatig herstellen beide niet werken, zijn er nog enkele herstelmethoden waarmee u uw gegevens misschien kunt redden. U kunt ook enkele preventieve maatregelen treffen om gegevensverlies te voorkomen, door automatisch een back-up van uw werkmap op te slaan of af en toe een herstelbestand te maken.

Gegevens terughalen uit een beschadigde Excel-werkmap

Kies een van de volgende methoden om uw gegevens te herstellen. Als de ene methode niet lukt, probeert u een andere. U kunt de Excel-werkmap ook proberen te herstellen met behulp van softwareoplossingen van derden.

BELANGRIJK   Als een Excel-werkmap niet kan worden geopend vanwege een schijf- of netwerkfout, verplaatst u de werkmap naar een ander hardeschijfstation of een lokale schijf voordat u een van de onderstaande herstelopties probeert.

Ga als volgt te werk als u gegevens wilt herstellen wanneer de werkmap is geopend in Excel:

 • Herstel de laatst opgeslagen versie van de Excel-werkmap.     Als een werkmap beschadigd raakt terwijl u aan het werk bent maar voordat u de wijzigingen heeft opgeslagen, kunt u de laatst opgeslagen versie van de werkmap terughalen.
  1. Klik op Bestand > Openen.
  2. Dubbelklik op de naam van de werkmap die in Excel is geopend.
  3. Klik op Ja om de werkmap opnieuw te openen.De werkmap wordt geopend zonder de wijzigingen die er mogelijk toe hebben geleid dat de Excel-werkmap beschadigd raakte.

Gegevens herstellen wanneer u de Excel-werkmap niet kunt openen in Excel:

 • Stel de berekeningsoptie in Excel in op handmatig     Probeer de berekeningsinstelling te wijzigen van automatisch in handmatig. Mogelijk kan de werkmap worden geopend omdat deze niet wordt herberekend.
  1. Klik op Bestand > Nieuw.
  2. Klik onder Nieuw op Lege werkmap.
  3. Klik op Bestand > Opties.
  4. Kies in de categorie Formules onder Berekeningsopties de optie Handmatig en klik op OK.
  5. Klik op Bestand > Openen.
  6. Zoek en dubbelklik op de beschadigde werkmap om deze te openen.
 • Koppel de beschadigde Excel-werkmap via externe verwijzingen    Als u alleen gegevens en geen formules uit de werkmap wilt ophalen, kunt u proberen om externe verwijzingen te gebruiken om de beschadigde werkmap te koppelen.
  1. Klik op Bestand > Openen.
  2. Ga naar de map die de beschadigde werkmap bevat.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam van de beschadigde werkmap, klik op Kopiëren en vervolgens op Annuleren.
  4. Klik op Bestand > Nieuw.
  5. Klik onder Nieuw op Lege werkmap.
  6. Typ in cel A1 van de nieuwe werkmap, = bestandsnaam! A1, waarbij bestandsnaam de naam van de beschadigde werkmap die u in stap 3 heeft gekopieerd, en druk vervolgens op Enter.OPMERKING   U hoeft alleen de bestandsnaam van de werkmap in te voeren; u hoeft de bestandsnaamextensie niet op te geven.
  7. Als het dialoogvenster Waarden bijwerken wordt weergegeven, selecteert u de beschadigde werkmap en klikt u vervolgens op OK.
  8. Als het dialoogvenster Blad selecteren wordt weergegeven, selecteert u het juiste blad en klikt u vervolgens op OK.
  9. Selecteer cel A1.
  10. Klik op Start > Kopiëren of druk op Ctrl+C.
  11. Selecteer een celbereik, vanaf cel A1, dat ongeveer even groot is als het celbereik met gegevens in de beschadigde werkmap.
  12. Klik op Start > Plakken of druk op Ctrl+V.
  13. Terwijl het celbereik nog is geselecteerd, klikt u nogmaals op Start > Kopiëren of drukt u op Ctrl+C.
  14. Klik op Start > de pijl onder Plakken en klik onder Waarden plakken op Waarden.Door waarden te plakken, worden de koppelingen naar de beschadigde werkmap verwijderd en blijven alleen de gegevens over.
 • Haal gegevens op uit een beschadigde Excel-werkmap met behulp van een macro    Als een grafiek aan de beschadigde werkmap is gekoppeld, probeert u of u de brongegevens van de grafiek kunt ophalen met behulp van een macro.
  1. Kopieer de volgende macrocode en plak deze in een moduleblad:Sub GetChartValues()Dim Aantal_rijen als geheel getal

   Dim X As Object

   Counter = 2

   ‘ Bereken het aantal rijen met gegevens.

   Aantal_rijen = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). Waarden)

   Worksheets(“Grafiekgegevens”). Cellen (1, 1) = “X Values”

   ‘ Schrijf x-aswaarden naar werkblad.

   With Worksheets(“Grafiekgegevens”)

   . Bereik (. Cellen (2, 1) _

   . De cellen (Aantal_rijen + 1, 1)) = _

   Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1). XValues)

   Eindigt met

   ‘ Lus alle reeksen in de grafiek en schrijf de waarden naar

   ‘ het werkblad.

   For Each X In ActiveChart.SeriesCollection

   Worksheets(“Grafiekgegevens”). Cellen (1, Counter) = X.Name

   With Worksheets(“Grafiekgegevens”)

   . Bereik (. Cellen (2, Counter) _

   . De cellen (Aantal_rijen + 1, Counter)) = _

   Application.Transpose(X.Values)

   Eindigt met

   Counter = Counter + 1

   Pictogram voor tekenstijl

   End Sub

  2. Plaats een werkblad in of verwijder een werkblad uit uw Excel-werkmap. Klik met de rechtermuisknop op de bladnaam en wijzig de naam ChartData.
  3. Selecteer de grafiek waaruit u de onderliggende gegevenswaarden wilt ophalen.OPMERKING   De grafiek kan zijn ingesloten op een werkblad of op een afzonderlijk grafiekblad.
  4. Voer de macro GrafiekwaardenOphalen uit.
  5. De gegevens uit de grafiek worden op het werkblad ChartData geplaatst.

 

Automatisch een back-upexemplaar van een Excel-werkmap opslaan


Met een back-up van uw werkmap heeft u altijd toegang tot uw gegevens als de originele werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.
 2. Klik achtereenvolgens op Computer en op de knop Bladeren.knop Bladeren
 3. Klik in het dialoogvenster Opslaan als op de pijl naast Extra en kies Algemene opties.Algemene opties in het menu Extra
 4. Schakel in het dialoogvenster Algemene opties het selectievakje Altijd back-up maken in.optie Altijd back-up maken in het dialoogvenster Algemene opties

[typo_alert style=”typo_blauw”]Automatisch een herstelbestand maken op een opgegeven interval[/typo_alert]
Met een herstelbestand van de werkmap kunt u er ook voor zorgen dat u toegang heeft tot uw gegevens als de werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt.

 1. Klik op Bestand > Opties.
 2. Selecteer in de categorie Opslaan onder Werkmappen opslaan de optie Elke x minuten autoHerstel-gegevens opslaan en geef een aantal minuten op (de standaardwaarde is 10.)optie AutoHerstel op het tabblad Opslaan van het dialoogvenster Opties voor Excel
 3. Geef in het vak Locatie van AutoHerstel-bestand de locatie op waarin het herstelbestand moet worden opgeslagen.
 4. Controleer of het selectievakje AutoHerstel alleen voor deze werkmap uitschakelen is uitgeschakeld.

Download het gratis eBook:

5 grafieken die u niet dacht te kunnen maken in Excel

In deze infographic leggen we uit hoe je snel een kaart-, waterval-, trechter-, bellen- of combinatiediagram kunt maken waarmee jouw gegevens gemakkelijker te begrijpen zijn.
5-grafieken-die-u-niet-dacht-te-kunnen-maken-in-Excel-2

  Ja, ik ga akkoord met het ontvangen van aan mij gerichte berichten over producten, evenementen en acties van OfficeGrip. OfficeGrip mag contact met mij opnemen via de kanalen die ik kies, zoals e-mail, telefoon of post.

  Deel dit artikel

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!