OfficeGrip_logo

Hoe voeg je namen toe aan de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail in Outlook

Hoewel het filter voor ongewenste e-mail van Microsoft Outlook uw berichten automatisch filtert, kunt u lijsten maken en beheren die het filter aanpassen. U geeft dan de e-mailadressen en domeinnamen op die zijn toegestaan en de e-mailadressen en domeinnamen die moeten worden geblokkeerd. 
 

Namen toevoegen aan de lijst met veilige afzenders

Als het filter voor ongewenste e-mail een e-mailbericht ten onrechte als ongewenst markeert, kunt u de afzender van dat bericht aan de lijst met veilige afzenders toevoegen. E-mailadressen en domeinnamen die in de lijst met veilige afzenders voorkomen, worden nooit als ongewenst behandeld.

Veilige afzenders

 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op Ongewenste e-mail.
 3. Klik op het tabblad Veilige afzenders.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst de naam die of het adres dat u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld adressen van de volgende typen toevoegen:
  • iemand@example.com
  • @example.com
  • example.com
 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

OPMERKING :

 • Als u wilt dat al uw contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in. Zie Mijn Contactpersonen toevoegen aan de veilige afzenders voor meer informatie.
 • Sommige mensen met wie u correspondeert, zijn misschien niet opgenomen in uw lijst met Contactpersonen. Als u wilt dat dergelijke mensen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in. Zie Personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders voor meer informatie.
 • Als het Automatisch downloaden van afbeeldingen blokkeren is ingeschakeld (dat is de standaardinstelling), worden berichten van of naar e-mailadressen of domeinnamen die zijn opgenomen in de lijst met veilige afzenders en de lijst met veilige geadresseerden, behandeld als uitzonderingen, en wordt externe inhoud (zoals afbeeldingen) niet geblokkeerd. Er wordt een uitzondering gemaakt als het selectievakje Downloads in e-mailberichten toestaan wanneer de afzenders en geadresseerden zijn gedefinieerd in de lijsten Veilige afzenders en Veilige geadresseerden die worden gebruikt door het filter Ongewenste e-mail in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen is uitgeschakeld.
 • Als u bestaande lijsten met veilige namen en e-mailadressen hebt, kunt u deze gegevens opnemen in Outlook. Daartoe slaat u de lijst op als een tekstbestand (.TXT) met één item per regel en importeert u de lijst. Zie E-mailadressen importeren in uw lijsten met filters voor ongewenste e-mail voor meer informatie.
 • Als u een afzender, een domeinnaam of de naam van een adreslijst snel aan de lijst met veilige afzenders wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht dat u als veilig beschouwt. Wijs in het snelmenu Ongewenste e-mail aan en klik vervolgens op Afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders of op Domein van de afzender (@example.com) toevoegen aan de lijst met veilige afzenders.
 • Als u een naam uit de lijst met veilige afzenders wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Veilige afzenders op de naam die u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op Verwijderen.
 • Als u een naam in de lijst met veilige afzenders wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Veilige afzenders op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens klikt u op Bewerken.
 • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

 

Namen toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden

Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen, zodat berichten die u naar deze e-mailadressen of domeinnamen verzendt, nooit als ongewenst worden behandeld.

Veilige geadresseerde

 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op Ongewenste e-mail.
 3. Klik op het tabblad Veilige geadresseerden.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst de naam die of het adres dat u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld adressen van de volgende typen toevoegen:
  • iemand@example.com
  • @example.com
  • example.com
 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

OPMERKING :

 • Als u een afzender, een domeinnaam of de naam van een adreslijst snel aan de lijst met veilige geadresseerden wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht dat u als veilig beschouwt. Wijs in het snelmenu naarOngewenste e-mail en klik vervolgens op Toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden.
 • Als u een naam uit de lijst met veilige geadresseerden wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Veilige geadresseerden op de naam die u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op Verwijderen.
 • Als u een naam in de lijst met veilige geadresseerden wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Veilige geadresseerden op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens klikt u op Bewerken.
 • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

 

Namen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders

U kunt gemakkelijk berichten van een bepaalde afzender blokkeren door het e-mailadres of de domeinnaam van de afzender toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders. Berichten van adressen of domeinnamen in deze lijst worden altijd als ongewenst behandeld. Als u een afzender aan de lijst met geblokkeerde afzenders toevoegt, worden alle inkomende berichten van die afzender in Outlook naar de map Ongewenste e-mail verplaatst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Geblokkeerde afzenders

 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op Ongewenste e-mail.
 3. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst de naam die of het adres dat u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld adressen van de volgende typen toevoegen:
  • iemand@example.com
  • @example.com
  • example.com
 6. Klik op OK.

  In Outlook wordt gecontroleerd op overeenkomstige achtervoegsels. Dat betekent dat als u example.com in uw lijst met geblokkeerde afzenders opneemt, alle e-mailberichten domeinen die eindigen op example.com worden geblokkeerd. De adressen iemand@domein.example.com en iemand@achtervoegsel.domein.example.com worden dus allebei geblokkeerd. Volledige e-mailadressen moeten echter exact overeenkomen, en vermeldingen van specifieke adressen krijgen altijd voorrang op vermeldingen van domeinnamen. Als u een domein (@example.com) wilt blokkeren, maar een specifiek adres in dat domein toch wilt toestaan (iemand@example.com), voegt u het domein (@example.com) toe aan de lijst met geblokkeerde afzenders en vervolgens voegt u het specifieke adres (iemand@example.com) toe aan de lijst met veilige afzenders.

Domein of adres toevoegen

OPMERKING :

 • Als u snel een afzender aan de lijst met geblokkeerde afzenders wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een e-mailbericht van die afzender. Wijs in het snelmenu naar Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders.
 • Als u bestaande lijsten met geblokkeerde namen en e-mailadressen hebt, kunt u deze gegevens opnemen in Outlook. Daartoe slaat u de lijst op als een tekstbestand (.TXT) met één item per regel en importeert u de lijst. Zie E-mailadressen importeren in uw lijsten met filters voor ongewenste e-mail voor meer informatie.
 • Als u een naam uit de lijst met geblokkeerde afzenders wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Geblokkeerde afzenders op de naam die u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op Verwijderen.
 • Als u een naam in de lijst met geblokkeerde afzenders wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Geblokkeerde afzenders op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens klikt u op Bewerken.

 

Domeinen toevoegen aan uw lijst met internationale geblokkeerde topniveaudomeinen

U kunt ongewenste e-mailberichten blokkeren die uit door u opgegeven landen of regio’s komen. Dankzij de lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen kunt u berichten blokkeren van e-mailadressen die eindigen op een bepaald topniveaudomein of op een bepaalde land-/regiocode. Als u in deze lijst bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [Verenigde Staten] en MX [Mexico] inschakelt, worden alle berichten geblokkeerd van e-mailadressen die eindigen op ca, us of mx. In de lijst worden meer land-/regiocodes weergegeven.

Internationaal

 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op Ongewenste e-mail.
 3. Klik op het tabblad Internationaal en vervolgens op Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen.
 4. Schakel in deze lijst het selectievakje in van de land-/regiocode die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.
 5. Klik tweemaal op OK.

Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

 

Coderingen toevoegen aan uw lijst met internationale geblokkeerde coderingen

U kunt alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen (tekensets) die u opgeeft. De overgrote meerderheid van ongewenste e-mail wordt tegenwoordig verzonden in US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in diverse andere internationale coderingen. Dankzij de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste e-mail uitfilteren die wordt weergegeven in talen die u niet begrijpt.

Internationaal

 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op Ongewenste e-mail.
 3. Klik op het tabblad Internationaal en vervolgens op Lijst met geblokkeerde coderingen.
 4. Klik in deze lijst op de taalcodering die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.
 5. Klik tweemaal op OK.

Lijst met geblokkeerde coderingen

OPMERKING :

 • Unicode-coderingen zijn niet beschikbaar in de lijst met geblokkeerde coderingen.
 • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

 

Deel dit artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!