OfficeGrip_logo

Secure7 maatregel 1

Inventariseer kwetsbaarheden: De fundering van cyberweerbaarheid

Welkom bij het tweede artikel van onze blogserie over Secure7, waarin we de cruciale stappen naar een robuuste cybersecuritystrategie verkennen. In onze vorige blog hebben we de basis gelegd met een introductie tot Secure7 en het belang ervan in het licht van de nieuwe NIS2-regelgeving. In dit artikel duiken we dieper in de eerste maatregel: ‘Inventariseer kwetsbaarheden’.

Het inventariseren van kwetsbaarheden is meer dan een technische noodzaak; het is een strategische stap die de ruggengraat vormt van elke cybersecurity-strategie. Deze blog biedt een analyse van deze procedure, evalueert de gevolgen voor bedrijfscontinuïteit en rampenherstelplanning, en geeft concrete aanbevelingen om organisaties te beschermen tegen hedendaagse cyberdreigingen.

Secure7 maatregel 1: ‘Inventariseer kwetsbaarheden’

Inventariseren van kwetsbaarheden is het proces waarbij organisaties actief zoeken naar zwakke plekken in hun netwerken, systemen en software die kwaadwillenden kunnen uitbuiten. Dit is niet zomaar een eenmalige controle, maar een doorlopende cyclus van beoordeling, identificatie, en prioritering van potentiële risico’s. Het doel? Om deze kwetsbaarheden te verhelpen voordat ze kunnen worden gebruikt om schade aan te richten.

In het kader van Secure7, vormt deze maatregel de basis voor het bouwen van een solide verdediging tegen cyberdreigingen. Het is een essentiële stap die organisaties helpt bij het ontwikkelen van een strategie die niet alleen reageert op incidenten, maar deze ook voorkomt.

Met de introductie van de NIS2-regelgeving, krijgt het inventariseren van kwetsbaarheden een extra dimensie. NIS2, die de digitale weerbaarheid van essentiële diensten en digitale dienstverleners versterkt, vereist dat organisaties een hogere standaard van beveiliging hanteren. Dit betekent dat het inventariseren van kwetsbaarheden niet alleen een best practice is, maar ook een wettelijke verplichting die helpt bij het waarborgen van de veiligheid van kritieke infrastructuren en de bescherming van gevoelige gegevens.

De rol van bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit is het vangnet van een organisatie in tijden van crisis. Het gaat om het vermogen om kritieke bedrijfsprocessen te onderhouden of snel te herstellen na een verstoring, of het nu gaat om een natuurlijke ramp, een technisch falen of een cyberaanval. In de context van cybersecurity is bedrijfscontinuïteit van onschatbare waarde, omdat het de veerkracht van een organisatie tegen digitale dreigingen waarborgt.

Een robuuste bedrijfscontinuïteitsstrategie begint met een grondige inventarisatie van kwetsbaarheden. Door te weten waar de zwakke plekken liggen, kunnen organisaties gerichte maatregelen nemen om deze te versterken. Dit kan variëren van het implementeren van meer geavanceerde beveiligingstechnologieën tot het trainen van personeel in het herkennen van phishing-pogingen. Het is een proactieve benadering die niet alleen helpt bij het voorkomen van incidenten, maar ook bij het minimaliseren van de impact wanneer deze zich toch voordoen.

Inventariseren van kwetsbaarheden is dus niet alleen een technische oefening; het is een strategische zet die de basis legt voor bedrijfscontinuïteit. Het stelt organisaties in staat om snel te reageren op incidenten, de schade te beperken en de normale bedrijfsvoering te hervatten met minimale verstoring.

Het belang van kwetsbaarheidsinventarisatie

Om deze vraag te beantwoorden, geven we weer het woord aan Avista Shegani, onze security engineer.

Avista-Shegani-Kleur-1

Avista Shegani
Security Engineer

quote-2

Door Vulnerability management toe te passen binnen organisaties merk ik dat kwetsbaarheden eerder geinventariseerd worden en hier ook sneller en beter op geacteerd wordt. Zo kunnen kwetsbaarheden die ‘in het wild’ misbruikt worden door cybercriminelen vroegtijdig gedicht worden.

Het begint met weten waar je ‘zwakke’ plekken liggen om daar vervolgens op te acteren. Ook is het belangrijk om een up-to-date inventarisatie te hebben van de systemen die aanwezig zijn en in gebruik zijn. De cyber security van organisaties is zo sterk als de zwakste schakel. Als er een systeem in het netwerk actief is wat niet bekend is, dan is de kans groot dat het systeem ‘zo lek als een mandje is’.

Producten zoals Secure Score of Vulnerability management in Defender for Endpoint helpen organisaties dit eenvoudiger in kaart te krijgen en maatregelen toe te passen. Vanuit mijn rol geef ik advies aan organisaties en help ik organisaties om de juiste en passende maatregelen te nemen. Dergelijke tools inventariseren automatisch alle systemen op het netwerk en geeft je inzage in ‘wat je niet weet’. 

Soms komt het echter ook voor dat het simpelweg niet mogelijk is om de kwetsbaarheid te dichten, denk hierbij aan bijvoorbeeld een verouderde systeem waar financieel veel in geinvesteerd is en niet zomaar vervangen kan worden of onderhoud enorm duur is en niet opweegt tegen het risico. In dat geval helpt OfficeGrip om te zorgen dat de kwetsbaarheid op een andere manier gemitigeerd wordt. Met de Cybersecurity scan en Security consultancy diensten helpen wij organisaties met het inventariseren en toepassen van maatregelen op de meest geschikte manier.

Concrete stappen die organisaties kunnen nemen om kwetsbaarheden te inventariseren

We vroegen Avista niet alleen naar het belang van het inventariseren van kwestbaarheden, maar ook naar praktische maatregelen.

Avista-Shegani-Kleur-1

Avista Shegani
Security Engineer

quote-2

Ik heb de volgende zes stappen geïdentificeerd die u zullen helpen bij het inventariseren van kwetsbaarheden en het versterken van uw verdediging tegen cyberdreigingen. Uw cyberweerbaarheid zal toenemen door het consequent volgen van deze zes stappen.

Afsluiting

Het waarborgen van cyberweerbaarheid is een voortdurende uitdaging die constante aandacht vereist. Door kwetsbaarheden systematisch te inventariseren, kunnen organisaties proactief bedreigingen identificeren en mitigeren. Dit proces vormt de fundering voor een robuuste verdediging tegen cyberaanvallen. Het is dan ook logisch dat het DCA dit als eerste maatregel van de Secure7 heeft aangewezen. 

Volgende week kijken we naar Secure7 maatregel 2: Het voorkomen van virussen en malware.

Is uw organisatie voorbereid op de NIS2 wetgeving?

Doe het Self Assessment en ontdek het zelf!

Doe het NIS2 Self Assessment en ontdek in hoeverre u al voldoet

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!