OfficeGrip_logo

Microsoft 365 beveiliging

Hoe de Microsoft 365 beveiliging precies werkt

De Microsoft 365 beveiliging is enorm complex. Wij kijken hier naar de beschikbare mogelijkheden die Microsoft 365 heeft.

De Microsoft 365 beveiliging is een belangrijk onderdeel bij een implementatie. Je moet verschillende mogelijkheden toepassen om de omgeving veilig te houden. Vanwege de flexibiliteit van Microsoft 365 zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar. Elke organisatie werkt anders, waardoor de beveiliging op andere manieren moet worden ingericht. Wij gaan daarom hier kijken naar hoe de Microsoft 365 beveiliging precies werkt. Dit doen wij door eerst een aantal belangrijke producten/ oplossingen te benoemen. Daarna gaan we verder op specifiekere oplossingen die van toepassing kunnen zijn op jouw bedrijf.

Inhoudsopgave

Hoe werkt de Microsoft 365 beveiliging

De Microsoft 365 beveiliging begint bij het juist implementeren van de omgeving. Het inrichten van een Microsoft 365 omgeving is essentieel voor de veiligheid ervan. De rechtenstructuur moet op orde zijn, de juiste producten moeten worden geïmplementeerd en gebruikers moeten de omgeving goed gebruiken. De mogelijkheden die je toepast moeten goed passen bij jouw organisatie, omdat niet alle mogelijkheden even relevant zijn. Een accountantskantoor heeft andere beveiligingseisen dan bijvoorbeeld een online marketing bureau.

Dit betekent niet dat je gaat “bezuinigen” op de beveiliging, maar een aantal oplossingen spelen alleen in specifieke branches. Het is daarom belangrijk om je te laten adviseren bij een Microsoft 365 implementatie. Een Microsoft 365 expert weet precies welke mogelijkheden jij nodig hebt. Mocht je op zoek zijn naar advies dan kan je contact met ons opnemen.

Waaruit bestaat de Microsoft 365 beveiliging

De Microsoft 365 beveiliging bestaat in de basis uit 3 onderdelen. Al deze onderdelen zijn even belangrijk en nodig om de beveiliging te verhogen. Deze onderdelen creëren de beveiligingslaag die Microsoft 365 nodig heeft.

 • Microsoft 365 beveiligingsproducten – De verschillende producten/ diensten die Microsoft 365 aanbiedt om de beveiliging te verbeteren. Dit heeft direct impact op de beveiliging van jouw omgeving.
 • Microsoft 365 beleidsinstellingen – Het creëren van een goed beleid is enorm belangrijk. Door de juiste beleidsinstellingen mee te geven worden gegevens optimaal beschermd. Het beleid wordt gecreëerd binnen de Microsoft 365 producten, waardoor gegevens optimaal worden beschermd.
 • Gebruikerstrainingen en preventie – Voorkomen is altijd beter dan genezen. Met de bovenste 2 onderdelen beveilig je de Microsoft 365 omgeving. Het is ook belangrijk om gebruikers te trainen en begeleiden, omdat dit veel problemen kan voorkomen. Gebruikerstrainingen is het belangrijkste onderdeel van de Microsoft 365 beveiliging. Veel risico’s kunnen worden vermeden door het juist handelen van werknemers.

 

De Microsoft 365 beveiligingsproducten

De Microsoft 365 beveiliging wordt in de basis geregeld met verschillende soorten producten/ diensten. Dit komt door de modulariteit van Microsoft 365, waardoor organisaties niet te veel betalen voor de beveiliging van hun omgeving. Het is belangrijk om een goede inrichting en selectie te maken van de juiste oplossingen. Deze oplossingen vormen de basis van een beveiligde Microsoft 365 omgeving. Wij gaan daarom eerst door de verschillende beveiligingsproducten heen. Al deze producten vervullen een andere functie, maar werken in de meeste gevallen nauw met elkaar samen.

De Microsoft 365 beveiliging - Azure Active Directory

Bij elke Microsoft 365 omgeving krijgen organisaties standaard Azure Active Directory. Azure Active Directory is noodzakelijk om de verschillende gebruikersaccounts in te richten. Elke gebruiker krijgt binnen Azure Active Directory een identiteit toegewezen. Dit vormt de basis om toegang te krijgen tot de Microsoft 365 omgeving. Het inrichten van Azure Active Directory is daarom enorm belangrijk, omdat dit de eerste beveiligingslaag is van Microsoft 365.

Azure Active Directory is dus niet een extra dienst, maar maakt deel uit van de Microsoft 365 omgeving. Het inrichten hiervan is wel essentieel voor de Microsoft 365 beveiliging. Een slecht ingerichte Azure Active Directory kan gebruikers teveel rechten geven dan dat zij nodig hebben. Dit past niet binnen het Zero Trust model van Microsoft 365. Gebruikers moeten alleen toegang krijgen tot gegevens die zij daadwerkelijk nodig hebben. Hierover vertellen wij later meer.

Azure Active Directory is noodzakelijk voor de Microsoft 365 beveiliging

Voor de Microsoft 365 beveiliging is een goede inrichting van Azure Active Directory dus erg belangrijk. Het vormt daarmee de basisbeveiliging van Microsoft 365, omdat het de verschillende toegangsrechten beheerd. Multi-Factor Authenticatie & Conditional Access worden samen met Azure Active Directory ingericht. Dit zijn belangrijke functionaliteiten om kwaadaardige inlogpogingen buiten de deur te houden.

Microsoft 365 beveiliging Azure AD

De Microsoft 365 beveiliging – Multi-Factor Authenticatie

Het is belangrijk om op een veilige manier in te loggen. Het inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is tegenwoordig niet meer veilig genoeg. Kwaadwillende kunnen door verschillende phishing technieken gegevens van werknemers bemachtigen. Het is daarom noodzakelijk om Multi-Factor Authenticatie in te schakelen om de beveiliging van Microsoft 365 te verhogen.

Multi-Factor Authenticatie vraagt bij een inlogpoging om een extra beveiligingscode. Deze code is uniek en speciaal gegenereerd voor een gebruiker. Het is voor kwaadwillende enorm lastig om deze code te bemachtigen, omdat het op een apparaat staat wat een werknemer bij zich heeft. Multi-Factor Authenticatie maakt het voor cybercriminelen een stuk lastiger om in te loggen na bijvoorbeeld een phishing aanval. Wij implementeren Multi-Factor Authenticatie altijd bij onze partners, omdat het een essentieel onderdeel is van de Microsoft 365 beveiliging.

Conditional Access & Multi-Factor Authenticatie

Bij het gebruiken van Multi-Factor Authenticatie hoort eigenlijk Conditional Access. Je kunt ervoor kiezen om Mullti-Factor Authenticatie te implementeren zonder Conditional Access, maar dat is niet heel efficiënt. Conditional Access kijkt namelijk naar verschillende datapunten, voordat er gevraagd wordt naar een extra verificatiecode.

Conditional Access kijkt bijvoorbeeld vanaf welke locatie er wordt ingelogd. Is dit op kantoor, dan hoeven werknemers geen extra verificatiecode te gebruiken. De kans is immers klein dat kwaadwillende personen vanaf deze locatie proberen in te loggen. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe streng je Conditional Access inricht. Conditional Access is dus een belangrijk onderdeel van de Microsoft 365 beveiliging, omdat het Multi-Factor Authenticatie op een prettige manier implementeert. Voor meer informatie over Conditional Access kun je dit artikel lezen.

Microsoft 365 beveiliging conditional access

De Microsoft 365 beveiliging – Microsoft Endpoint Manager

We hebben het hierboven gehad over op een veilige manier inloggen in Microsoft 365. Dit gebeurt door Azure Active Directory, Multi-Factor Authenticatie en Conditional Access te gebruiken. De volgende stap in de Microsoft 365 beveiliging is het beheren van apparaten. Een “Endpoint” is in Microsoft termen eigenlijk een apparaat wat gebruikt om toegang te krijgen tot de werkomgeving.

Je kunt dus wel op een veilige manier inloggen met de bovenste mogelijkheden, maar als het apparaat zelf niet veilig is heb je daar niet zo veel aan. De beveiliging van Microsoft 365 gaat dus ook over de apparaten die toegang hebben tot data van de organisatie. Microsoft Endpoint Manager maakt het dus mogelijk om apparaten te beheren, waardoor de Microsoft 365 beveiliging wordt verbeterd.

Wat is Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Endpoint Manager is een omgeving waarin alle apparatuur van een organisatie wordt ingeschreven. Het geeft organisaties dus beheerdersrechten om beleidsinstellingen aan te passen op een apparaat. Bij het aanpassen van beleidsinstellingen kun je dus denken aan bijvoorbeeld:

 • Het updatebeleid van het apparaat – Binnen welke tijd moeten updates worden toegepast binnen de organisatie.
 • Geïnstalleerde applicaties – Welke applicaties moeten standaard worden geïnstalleerd op apparaten.
 • Virusscan definities – Hoe vaak moet een apparaat worden gescand op virussen.
 • Beleidseisen – Aan welke eisen moet een apparaat voldoen voordat deze toegang krijgt tot gegevens (nieuwste beveiligingsupdates, juiste systeemversie etc.)

De Microsoft 365 beveiliging wordt dus verhoogt door Microsoft Endpoint Manager, omdat alle apparaten aan dezelfde beleidseisen moeten voldoen om toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens. In de basis controleert Microsoft Endpoint Manager of het apparaat voldoet aan deze beveiligingsinstellingen.  

Microsoft Endpoint Manager of Microsoft Intune

Microsoft Intune is hetzelfde als Microsoft Endpoint Manager. Alle functionaliteiten van Microsoft Intune zijn ondergebracht in Microsoft Endpoint Manager. Het voordeel van Endpoint Manager is dat on-premises apparaten ook beheerd kunnen worden. Het is daarom een uitbreiding van de functionaliteiten die eerst alleen Microsoft Intune bood. De onderstaande afbeelding illustreert hoe Microsoft Endpoint Manager is opgebouwd.

Microsoft 365 Endpoint Manager beveiliging

Waarom Microsoft Endpoint Manager gebruiken

Voor organisaties is het haast onmogelijk om fysiek alle apparaten langs te gaan. Je wilt een overzicht hebben van alle apparaten die toegang hebben tot bedrijfsgegevens. Het beheren van apparaten is essentieel voor de Microsoft 365 beveiliging, omdat deze toegang hebben tot verschillende bedrijfsdata. Microsoft Endpoint Manager maakt het dus mogelijk om alle apparaten te beheren. Dit geeft een makkelijk overzicht van welke apparaten er toegang hebben en welke niet optimaal zijn beveiligd. Voor meer informatie over Microsoft Endpoint Manager kun je hier kijken.

Microsoft 365 beveiliging met Mobile Device Management

Met Mobile Device Management (MDM) wordt het mogelijk om een apparaat compleet te beheren. Microsoft Endpoint Manager maakt het namelijk mogelijk om alle instellingen vanuit één portaal te kunnen wijzigen en toepassen. Dit verhoogt de beveiliging van Microsoft 365, omdat het bedrijfsbeleid direct wordt toegepast op een apparaat.

Bedrijfsapparatuur kan door Mobile Device Management compleet vanaf afstand worden beheerd, waardoor IT-beheerders niet fysiek elk apparaat hoeven te zien. Dit bespaart tijd en geeft direct inzicht in de status van alle bedrijfsapparatuur die zich in de organisatie bevinden. Nu we steeds vaker hybride werken, zorgt Microsoft Endpoint Manager ervoor dat het beheren van apparaten een stuk gemakkelijker wordt. Dit heeft een positieve impact op de beveiliging van Microsoft 365, omdat beveiligingsrisico’s van apparaten direct vanaf afstand kunnen worden aangepakt.

Microsoft 365 beveiliging met Mobile Application Management

Het is met Microsoft 365 ook mogelijk om persoonlijke apparaten toegang te geven tot bedrijfsgegevens. Om Microsoft 365 te beveiligen op persoonlijke apparaten, wordt er gebruik gemaakt van Mobile Application Management (MAM). Mobile Application Management maakt een scheiding tussen bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens op een apparaat, waardoor bedrijfsgegevens vanuit Microsoft 365 veilig bewaard blijven.

Werknemers krijgen op deze manier de mogelijkheid om bijvoorbeeld Microsoft Teams te installeren op hun persoonlijke telefoon, waardoor ze in contact kunnen blijven met collega’s. Organisaties kunnen dus niet privé gegevens inzien, maar wel zakelijke gegevens in Microsoft 365 beheren. Met Mobile Device Management (MDM) beheer je dus een compleet apparaat en met Mobile Application Management (MAM) alleen de werkapplicaties. Het is dus wel mogelijk om gegevens van een toestel te wissen in het geval van diefstal of verlies, maar bij MAM gaat het puur om de zakelijke werkapplicaties.

De Microsoft 365 beveiliging – Microsoft Defender for Business

Microsoft Defender for Business gaat in de basis ook over het beveiligen van apparaten binnen de organisatie. Het gaat hier meer over de directe virusbeveiliging van een apparaat binnen de organisatie. Microsoft Endpoint manager zorgt dus dat de juiste beleidsregels worden toegepast en Microsoft Defender for Business controleert apparaten op virussen en bedreigingen. Het is belangrijk om te vermelden dat Microsoft Defender for Business niet zomaar een virusscanner is! Het gaat veel verder dan traditionele virusscanner en biedt een uitgebreidere beveiligingsuitrusting.

Microsoft Defender for Endpoint

Waaruit bestaat Microsoft Defender for Business

Microsoft Defender for Business bestaat uit 5 verschillende onderdelen welke helpen om de Microsoft 365 beveiliging te verbeteren. Deze onderdelen gaan van het voorkomen van een infectie tot het bestrijden ervan:

 • Threat & Vulnerability Management
 • Attack Surface Reduction
 • Next Generation Protection
 • Endpoint Detection & Response
 • Auto Investigation & Remediation

Deze onderdelen lichten wij hieronder nog kort even toe, maar voor een complete uitleg kan je beter dit artikel lezen.

Threat & Vulnerability Management

De beveiliging van Microsoft 365 begint bij een risico-inschatting van de complete IT-omgeving. Met Threat & Vulnerability Management worden alle beveiligingsrisico’s op basis van prioriteit weergegeven. Organisaties weten op deze manier waar de risico’s zich bevinden en kunnen deze makkelijker aanpakken. Kwetsbaarheden worden zo inzichtelijk en een organisatie kan direct actie ondernemen om het risico te verlagen.

Attack Surface Reduction

Kwaadwillende komen regelmatig binnen op het zwakste punt binnen de IT-omgeving. Het is voor de beveiliging van Microsoft 365 belangrijk om het aanvalsoppervlakte te verkleinen. Attack Surface Reduction schakelt niet gebruikte onderdelen uit binnen de organisatie. Veel van deze functionaliteiten hebben de meeste werknemers in de basis niet nodig. Mocht het wel zo zijn, is het mogelijk om uitzonderingsregels toe te voegen. Dit verhoogt de Microsoft 365 beveiliging, omdat het voor kwaadwillende lastiger wordt om toegang te krijgen.

Next Generation Protection

Het voorkomen dat kwaadaardige processen worden uitgevoerd is enorm belangrijk. Dit is precies wat Next Generation Protection doet. Op basis van sensoren en verschillende technieken monitort de omgeving of een proces veilig is. Ongewenste applicaties of software wordt geblokkeerd, zodat de impact op een apparaat beperkt blijft. Het bijzondere van Next Generation Protection is de cloud-geleverde bescherming. Het systeem is namelijk zelflerend, waardoor de nieuwste bescherming via de cloud wordt geleverd. Dit betekent dat de cloud leert van de nieuwste aanvallen en direct alle Microsoft 365 omgevingen beveiligd.

Endpoint Detection & Response

Het voorkomen van bedreigingen is enorm belangrijk, maar niet altijd mogelijk. Een dreiging kan zo nieuw zijn, dat Microsoft Defender for Business deze niet direct herkent. Op dat moment speelt Endpoint Detection & Response een belangrijke rol. Applicaties worden continu gemonitord op verdacht gedrag. Als er wat gevonden wordt, neemt Endpoint Detection & Response direct actie. Een apparaat kan geïsoleerd worden van het netwerk en de data wordt direct gedeeld met de cloud-geleverde bescherming. Zo blijft de impact beperkt en worden andere organisaties direct beschermd.

Auto Investigation & Remediation

Je wilt direct actie ondernemen op het moment dat een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden. Auto Investigation & Remediation onderneemt daarom direct stappen die een security expert ook zou nemen. Het herstelt de gegevens in originele staat en onderneemt actie om de Microsoft 365 omgeving veilig te houden. Veel van deze stappen zijn geautomatiseerd en worden direct uitgevoerd, waardoor urgente gevallen sneller worden opgepakt.

De Microsoft 365 beveiliging – Zero Trust methode

De traditionele beveiligingsmethodes zijn niet meer genoeg om kwaadwillende buiten te houden. Waar vroeger alles achter de firewall als veilig werd gezien, is dat vandaag de dag niet meer het geval. Werknemers verplaatsen zich steeds vaker en data staat op verschillende apparaten. Dit betekent dat de beveiligingsmogelijkheden moeten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe realiteit.

Dit is waar de Zero Trust methode bij komt kijken. Bij de Microsoft 365 beveiliging speelt verificatie een belangrijke rol. Je wilt weten wie er toegang heeft en tot hoe ver die rechten precies gaan. Een Zero Trust aanpak verifieert elke keer als er een aanvraag binnenkomt en helpt jouw organisatie om kwaadaardige pogingen te detecteren. Dit wordt gedaan zonder een grote impact te hebben op de gebruikerservaring.

Zero Tust Microsoft 365 beveiliging

Wat is Zero Trust precies

De Microsoft 365 beveiliging begint bij het controleren van alle aanvragen die binnenkomen. Bij het Zero Trust principe is het belangrijk dat je alle aanvragen controleert, voordat je toegang geeft tot gegevens. In de basis is het Zero Trust principe dus niet een applicatie, maar een werkwijze die wordt toegepast binnen de omgeving. Het kijkt dus naar verschillende soorten data en onderneemt actie bij verdachte pogingen. In de basis gelden bij een Zero Trust omgeving de volgende principes:

 • Always verify – Met een Zero Trust aanpak worden alle verzoeken die een gebruiker maakt gecontroleerd. Dit kan op basis van een gebruikersidentiteit, locatie, veiligheid van een apparaat, data classificatie en nog veel meer.
 • Use least privilege access – Maak altijd gebruik van zo min mogelijk rechten. Gebruik indien nodig tijdelijk hogere rechten, maar zet deze altijd weer terug om de data beter te beschermen.
 • Assume breach – Zero Trust gaat ervanuit dat er altijd een beveiligingslek in jouw omgeving is. Dit stelt het systeem in staat om snel actie te ondernemen in het geval van een beveiligingsincident. Het systeem is van zichzelf wantrouwend en wilt alle verzoeken controleren, waardoor de beveiliging omhoog gaat.

Deze principes worden dus toegepast door de verschillende Microsoft 365 beveiligingsapplicaties. Het Zero Trust principe is dus een richtlijn hoe je als organisatie naar de beveiliging moet kijken. Op deze manier verklein je als organisaties de risico’s voor cybercriminaliteit.

De rechtenstructuur in een Microsoft 365 omgeving

De rechtenstructuur van een Microsoft 365 omgeving is enorm belangrijk. Een goede rechtenstructuur beperkt de toegang van gebruikers tot gegevens. Je wilt werknemers niet teveel toegangsrechten geven, omdat dit impact heeft op de beveiliging van gegevens. Dit heeft ook gedeeltelijk te maken met het Zero Trust principe. Geef werknemers niet teveel onnodige rechten, omdat dit het aanvalsoppervlakte binnen de organisatie kan verhogen. Een rechtenstructuur in Microsoft 365 heeft namelijk ook impact op bijvoorbeeld Microsoft Teams en SharePoint. Meer informatie over de rechtenstructuur kun je hier vinden.

Data Loss Prevention in Microsoft 365

Data Loss Prevention (DLP) helpt organisaties om gevoelige gegevens te beschermen. Een DLP-beleid zorgt ervoor dat gegevens niet zomaar kunnen worden verspreid. Denk dan aan gevoelige klantgegevens, creditcardinformatie, persoonsdossiers en ga zo maar verder. Voor organisaties die met gevoelige gegevens werken is Data Loss Prevention in Microsoft 365 een uitkomst. Een organisatie kan een DLP-beleid definiëren, waarna Microsoft 365 documenten scant op deze gegevens. Door middel van kunstmatige intelligentie weet Data Loss Prevention gevoelige gegevens te detecteren. Afhankelijk van het ingestelde beleid kan er actie worden ondernomen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot het blokkeren van het delen.

Data Loss prevention Microsoft

Gegevens beveiligen met vertrouwelijkheidslabels

Data Loss Prevention in Microsoft 365 kan worden gebruikt in combinatie met vertrouwelijkheidslabels. In organisaties kunnen bepaalde documenten aanwezig zijn die gevoelige data bevatten. Deze data is niet zomaar voor iedereen bestemd. Met vertrouwelijkheidslabels kan je documenten met gevoelige gegevens extra markeren. Deze gegevens worden door het DLP-beleid extra gemonitord. Op het moment dat een werknemer deze gegevens wilt delen, kan Data Loss Prevention ingrijpen. Afhankelijk van de instellingen kunnen de juiste beleidseisen worden toegepast.

Microsoft 365 beveiliging met Azure Sentinel

Azure Sentinel is een aparte omgeving specifiek bedoeld voor een security expert. De Microsoft 365 beveiliging goed inrichten is enorm belangrijk, maar 100% veiligheid bestaat niet. Een security expert krijgt met Azure Sentinel relevante beveiligingsincidenten te zien. Op basis van verschillende rapporten kan een security expert (geautomatiseerd) actie ondernemen. In de basis merkt een eindgebruikers dus niet zo veel van Azure Sentinel, maar het heeft weldegelijk een positieve impact op de Microsoft 365 beveiliging.

Azure Sentinel data-analyse

Wat is Azure Sentinel

In de basis is Azure Sentinel een Security Information and Event Management (SIEM) systeem. Het geeft een security expert inzicht in verschillende databronnen. Deze databronnen worden vanuit verschillende omgevingen gecombineerd, waardoor er beter inzicht wordt gecreëerd. Azure Sentinel heeft onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Data opnemen en logboeken nagaan
 • Analyses uitvoeren op de beveiligingsincidenten
 • Correlaties zoeken tussen beveiligingsincidenten
 • Verschillende data visualiseren
 • Belangrijke beveiligingsdata bewaren
 • Grote hoeveelheden data analyseren

Azure Sentinel is dus echt bedoeld voor IT-experts en biedt inzichten om de Microsoft 365 beveiliging te verbeteren. Meer over Azure Sentinel kun je hier vinden.

Microsoft Lighthouse voor Microsoft 365

Een Microsoft 365 expert is continu bezig om de beveiliging van Microsoft 365 te bewaken. MKB-organisaties hebben vaak niet de middelen om de juiste beveiligingsanalyses te maken. Dit vereist specifieke kennis en neemt over het algemeen een Microsoft 365 leverancier uit handen. Microsoft Lighthouse geeft een leverancier daarom inzicht in verschillende Microsoft 365 omgevingen. Alle meldingen vanuit deze omgevingen komen samen in één centraal dashboard. De Microsoft 365 beveiliging wordt op deze manier proactief in de gaten gehouden door een security expert.

Wat doet Microsoft Lighthouse precies

Cybercriminelen proberen op verschillende manieren toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens. Microsoft Lighthouse geeft een IT-beheerder de mogelijkheid om verschillende Microsoft 365 omgevingen te monitoren. Op het moment dat er een beveiligingsincident plaatsvindt, kan een security expert ingrijpen. Microsoft Lighthouse voorziet een security specialist sneller van informatie, waardoor risico’s worden beperkt. Het is dus puur een tool voor een ICT-leverancier om verschillende omgevingen te bewaken. Voor meer informatie kun je dit artikel raadplegen.

Microsoft 365 beveiligen door gebruikerstrainingen

Het is de meest effectieve oplossing, maar wordt nog te vaak overgeslagen door organisaties. Het trainen van eindgebruikers om beveiligingsrisico’s te herkennen. De Microsoft 365 omgeving biedt verschillende beveiligingsmogelijkheden aan, maar het is veel effectiever om risico’s te voorkomen. Phishing aanvallen, Ransomware, Malware en andere bedreigingen kunnen door goede gebruikerstrainingen wellicht worden voorkomen. Het is essentieel om werknemers hierbij optimaal te begeleiden, omdat veel incidenten kunnen worden voorkomen.

Waarom gebruikerstrainingen essentieel zijn

Voor eindgebruikers kan het lastig zijn om bepaalde bedreigingen te herkennen. Cybercriminelen worden steeds creatiever en gebruiken verschillende technieken. Met een gebruikerstraining help je werknemers om aanvallen te herkennen en juist te handelen. De Microsoft 365 omgeving beveiligen is niet alleen de technische instellingen goed zetten. De menselijke kant is minstens zo belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren. Voor organisaties zijn er verschillende soorten trainingen die eindgebruikers helpen veiliger te werken. Lees hier meer over ons adoptie & change management traject.

Conclusie

De Microsoft 365 beveiliging is enorm uitgebreid en bestaat uit verschillende onderdelen. Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de beveiliging, omdat dit de gegevens binnen jouw organisatie beschermd. In dit artikel hebben wij de belangrijkste beveiligingsmogelijkheden van Microsoft 365 benoemd, maar er zijn nog meer mogelijkheden beschikbaar voor organisaties. Om een specifieke casus te bespreken kun je het beste contact met ons opnemen.

Meer informatie over Cybersecurity?

Download dan hier gratis ons eBook voor meer informatie.

Download het gratis eBook:

Cybersecurity voor bedrijven

Meer lezen

storing
Achtergrond

Wereldwijde storing in antivirussoftware zorgt voor problemen bij organisaties

Een recente storing in de antivirussoftware van Crowdstrike heeft wereldwijd computers getroffen, waardoor websites van bedrijven platliggen en er problemen zijn op luchthavens. Deze storing heeft een chaos veroorzaakt op luchthaven Schiphol, met lange rijen voor de balies van luchtvaartmaatschappijen en een platliggende website van Transavia. Ook op andere luchthavens, zoals Eindhoven Airport en in andere landen, zijn er problemen.

Lees meer...

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!