OfficeGrip_logo

Wat is het Microsoft Power Platform

Moderne bedrijven draaien op data. Gebruikers werken dagelijks met gegevens, van het invoeren van hun uren voor salarisadministratie, het zoeken naar advies over bestaande processen en het analyseren van gegevens om beslissingen te nemen. In onze door technologie gedreven wereld kunnen gebruikers de kracht krijgen om inzichten te verkrijgen uit en te communiceren met gegevens, terwijl ze de ondergeschikte verantwoordelijkheden automatiseren die soms zelfs meer tijd kosten dan de meest belangrijke taken. 

Microsoft Power Platform stelt uw bedrijf in staat om oplossingen te ontwikkelen en tegelijkertijd aangepaste technologie samen te voegen om iedereen, van de CEO tot de eerstelijnsmedewerkers, te helpen het bedrijf met gegevens te stimuleren.

In dit artikel leest u over de verschillende componenten en functies van Microsoft Power Platform, wanneer u elke Microsoft Power Platform-componenttoepassing moet gebruiken om bedrijfsoplossingen te maken en leest u over de waarde van het gebruik van Microsoft Power Platform om bedrijfsoplossingen te creëren.

Inhoudsopgave

Uit welke onderdelen bestaat Microsoft Power Platform?

Microsoft Power Platform bestaat uit vier belangrijke producten: Power Apps, Power Automate, Power BI en Power Virtual Agents.

Power Apps

Power Apps biedt een snelle ontwikkelomgeving met weinig code voor het bouwen van apps op maat voor zakelijke behoeften. Het heeft services, connectoren en een schaalbaar dataservice- en app-platform (Microsoft Dataverse) om eenvoudige integratie en interactie met bestaande data mogelijk te maken. Met Power Apps kunnen web- en mobiele applicaties worden gemaakt die op alle apparaten worden uitgevoerd.
Mensen gebruiken apps voor elk gebied van hun leven, en het bedrijfsleven mag daarop geen uitzondering zijn. De meeste kant-en-klare oplossingen voldoen niet aan de exacte zakelijke behoeften of integreren niet goed met andere zakelijke programma’s. Power Apps helpt gebruikers bij het ontwikkelen van apps met een eenvoudige interface, zodat elke zakelijke gebruiker of professionele ontwikkelaar apps op maat kan bouwen.

Power Automate

Met Power Automate kunnen gebruikers geautomatiseerde workflows maken tussen applicaties en services. Het helpt bij het automatiseren van repetitieve bedrijfsprocessen zoals communicatie, gegevensverzamelingen en goedkeuringen van beslissingen.
Verspil geen belangrijke productieve uren aan het opstellen van dezelfde e-mail voor een wekelijkse update of het doorlopen van goedkeuringen. Niet alleen voor de individuele gebruiker, Power Automate maakt het mogelijk om procesautomatisering op ondernemingsniveau te creëren. Met de eenvoudige interface van Power Automate kan elk gebruikersniveau werktaken automatiseren – van beginners tot ervaren ontwikkelaars.

Power BI

Power BI (Business Intelligence) is een dienst voor bedrijfsanalyse die inzichten levert voor het analyseren van gegevens. Het kan die inzichten delen via datavisualisaties die rapporten en dashboards vormen om snelle, weloverwogen beslissingen mogelijk te maken. Power BI schaalt door de hele organisatie en heeft ingebouwde governance en beveiliging waardoor bedrijven zich meer kunnen concentreren op het gebruik van gegevens dan op het beheren ervan.
U kunt Power BI beschouwen als de analyse- en inzichtenpoot van Microsoft Power Platform. Er zijn bedrijfsgegevens voor nodig en u kunt deze weergeven op een manier die voor gebruikers het meest logisch is. Een Power BI-dashboard kan mogelijk een staande vergadering vervangen om te rapporteren over bedrijfsstatistieken, zoals verkoopgegevens, voortgang ten opzichte van doelen of werknemersprestaties.

power-virtual-agents-logo

Met Power Virtual Agents kan iedereen krachtige chatbots maken met behulp van een geleide grafische interface zonder code, zonder dat er gegevenswetenschappers of ontwikkelaars nodig zijn.
Het minimaliseert de IT-inspanning die nodig is om een aangepaste oplossing te implementeren en te onderhouden door materiedeskundigen in staat te stellen hun eigen gespreksoplossingen te bouwen en te onderhouden. Power Virtual Agents maakt deel uit van Microsoft Power Platform, daarom is integratie in bestaande systemen gestroomlijnd met kant-en-klare integratie met Power Automate en zijn ecosystemen van honderden connectoren. Gebruikers kunnen chatbots inschakelen om een actie uit te voeren door simpelweg een Power Automate-stroom aan te roepen. Met Flows kunnen gebruikers activiteiten automatiseren of back-endsystemen bellen. Gebruikers kunnen bestaande stromen gebruiken die zijn gemaakt in hun Power Apps-omgeving of ze kunnen een stroom maken binnen het ontwerpcanvas van Power Virtual Agents.

Hoewel elke functie essentieel is voor het bouwen van krachtige oplossingen, gaan we dieper in op een van de functies van Microsoft Power Platform, connectoren.

Data Connectors in Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform is speciaal gemaakt om gegevens op veel platforms te benutten. Hiervoor gebruiken componenten van Microsoft Power Platform zogenaamde connectoren. U kunt connectoren zien als een brug van uw databron naar uw app of workflow waarmee informatie heen en weer kan worden overgebracht. Met connectoren kunt u uw bedrijfsoplossingen uitbreiden over verschillende platforms en functionaliteit toevoegen voor uw gebruikers.

Data bronnen

Om de typen connectoren te begrijpen en wat u ermee kunt doen, moet u eerst de typen data bronnen begrijpen waarmee ze verbinding maken. De twee soorten data bronnen zijn in tabelvorm en functiegebaseerd.

Data in tabelvorm – Een gegevensbron in tabelvorm is een gegevensbron die data in een gestructureerde tabelindeling retourneert. Power Apps kunnen deze tabellen rechtstreeks lezen en weergeven via galerijen, formulieren en andere besturingselementen. Als de databron dit ondersteunt, kan Power Apps bovendien gegevens uit deze databronnen maken, bewerken en verwijderen. Voorbeelden hiervan zijn Microsoft Dataverse, SharePoint en SQL Server.

Op functie gebaseerde data – Een op functie gebaseerde data bron is een bron die functies gebruikt om te communiceren met de gegevensbron. Deze functies kunnen worden gebruikt om een tabel met data te retourneren, maar bieden uitgebreidere acties, zoals de mogelijkheid om een e-mail te verzenden, machtigingen bij te werken of een agenda-evenement te maken. Voorbeelden zijn onder meer Office 365-gebruikers, Project Online en Azure Blob Storage.

Beide typen databronnen worden vaak gebruikt om gegevens en extra functionaliteit aan uw oplossingen toe te voegen.

Zoals u kunt zien, kunt u door verbinding te maken met data bronnen losstaande delen van uw bedrijfsoplossingen integreren om ze in samenhang uit te bouwen.

Connectoren

Nu u meer begrijpt over data bronnen, bent u klaar om meer te weten te komen over connectoren.

Connectors zijn de bruggen van uw data bron naar uw app, workflow of dashboard. Microsoft Power Platform heeft meer dan 275 connectoren beschikbaar voor algemene data bronnen. Connectoren zijn onderverdeeld in standaard en premium. Enkele populaire standaardconnectoren zijn SharePoint, Outlook en YouTube. Premium-connectoren vereisen aanvullende licenties voor uw app en/of gebruikers. Een paar premium connectoren zijn SQL Server, Survey Monkey en Mail Chimp. De connector-referentie in de samenvatting en bronnenlijst vermeldt alle connectoren en of ze als standaard of premium worden beschouwd. U kunt AppSource ook gebruiken om apps te downloaden en te installeren en de connectoren voor niet-Microsoft-services te gebruiken.

Connectors kunnen input en output leveren tussen de databron en Power Platform, wat de levering van Microsoft Power Platform-bedrijfsoplossingen kan versnellen. Met Dynamics 365-apps zoals Customer Service kunt u bijvoorbeeld Power Automate instellen om gebruikers op de hoogte te stellen wanneer specifieke klanttypen worden toegevoegd. Of u kunt een SharePoint-documentbibliotheek gebruiken om bestanden op te slaan die in Power Apps worden ingevoerd om te beheren en te distribueren. Microsoft biedt ook connectoren voor hun Azure-services en biedt geavanceerde AI-technieken om taken uit te voeren zoals het lezen van tekst van afbeeldingen of cognitieve services zoals het herkennen van gezichten in afbeeldingen.

Alle zakelijke Microsoft Power Platform-oplossingen kunnen worden gebruikt en geïmplementeerd in Microsoft 365-apps zoals Teams. Hierdoor kunnen gebruikers Power Apps binnen Teams spelen of Power Automate uitvoeren vanuit acties en gebeurtenissen binnen Teams.

Triggers en acties in Microsoft Power Platform

Nadat u een data bron heeft gemaakt en uw connector heeft geconfigureerd, zijn er twee soorten bewerkingen die u kunt gebruiken, triggers of acties.

Triggers worden alleen gebruikt in Power Automate en zorgen ervoor dat een stroom wordt gestart. Triggers kunnen op tijd zijn gebaseerd, zoals een stroom die elke dag om 8:00 uur begint, of ze kunnen zijn gebaseerd op een actie zoals het maken van een nieuwe rij in een tabel of het ontvangen van een e-mail. U hebt altijd een trigger nodig om uw workflow te laten weten wanneer deze moet worden uitgevoerd.

Acties worden gebruikt in Power Automate en Power Apps. Acties worden aangevraagd door de gebruiker of een trigger en maken interactie met uw data bron mogelijk door een bepaalde functie. Een actie is bijvoorbeeld het verzenden van een e-mail in uw workflow of app of het schrijven van een nieuwe regel naar een gegevensbron.

Nu u begrijpt wat connectoren zijn en hoe u ze moet gebruiken, gaan we eens kijken wat u moet doen als er nog geen connector is gebouwd voor uw gegevensbron.

Aangepaste connectoren

Hoewel Microsoft Power Platform meer dan 200 connectoren biedt, heb je ook de mogelijkheid om een aangepaste connector te bouwen. Hiermee kunt u uw app uitbreiden door een openbaar beschikbare API aan te roepen, of een aangepaste API die u host in een cloudprovider, zoals Azure. API staat voor Application Programming Interface en bevat een reeks functies die beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. Connectors werken door informatie heen en weer te sturen via deze API’s en door beschikbare functies te verzamelen in Power Apps of Power Automate. Omdat deze connectoren functiegebaseerd zijn, zullen ze specifieke functies in de onderliggende service van de API aanroepen om de bijbehorende gegevens te retourneren.

Een voordeel van het bouwen van aangepaste connectoren is dat ze kunnen worden gebruikt in verschillende platforms, zoals Power Apps, Power Automate en Azure Logic Apps.

Data loss prevention, compliance, privacy en toegankelijkheid binnen Microsoft Power Platform

Data loss prevention regels

De gegevens van uw organisatie zijn waarschijnlijk een van de belangrijkste activa waarvoor u als beheerder verantwoordelijk bent. De mogelijkheid om apps en automatisering te bouwen om die gegevens te gebruiken, is een groot deel van het succes van uw bedrijf. U kunt Power Apps en Power Automate gebruiken om deze hoogwaardige apps snel te bouwen en uit te rollen, zodat gebruikers de gegevens in realtime kunnen meten en ernaar kunnen handelen. Apps en automatisering raken steeds meer verbonden via meerdere gegevensbronnen en meerdere services. Sommige hiervan kunnen externe services van derden zijn en kunnen zelfs enkele sociale netwerken bevatten. Gebruikers hebben over het algemeen goede bedoelingen, maar ze kunnen gemakkelijk het risico over het hoofd zien van datalekken aan diensten en doelgroepen die geen toegang tot de gegevens zouden moeten hebben.

U kunt DLP-beleid (Data Loss Prevention) maken dat als vangnet kan dienen om te voorkomen dat gebruikers onbedoeld organisatiegegevens vrijgeven. DLP-beleid kan worden toegepast op omgevingsniveau of op tenantniveau, wat flexibiliteit biedt om verstandig beleid te maken dat de juiste balans tussen bescherming en productiviteit vindt. Voor beleidsregels op tenantniveau kunt u het bereik definiëren als alle omgevingen, geselecteerde omgevingen of alle omgevingen behalve degene die u specifiek uitsluit.

Connectors kunnen in de context van uw organisatie worden geclassificeerd als Zakelijk of Niet-zakelijk. Connectors die data voor zakelijk gebruik hosten, moeten worden geclassificeerd als Zakelijk en connectoren die gegevens voor persoonlijk gebruik hosten, moeten worden geclassificeerd als Niet-zakelijk . Alle connectoren waarvan u het gebruik in een of meer omgevingen wilt beperken, moeten worden geclassificeerd als Geblokkeerd. Wanneer een nieuw beleid wordt gemaakt, worden alle connectors standaard ingesteld op de groep Niet-zakelijk. Van daaruit kunnen ze worden verplaatst naar Zakelijk of Geblokkeerd op basis van uw voorkeur. U kunt connectoren beheren, wanneer u de eigenschappen van een DLP-beleid maakt of wijzigt vanuit het Microsoft Power Platform-beheercentrum. Deze zijn van invloed op Microsoft Power Platform-canvas-apps en Power Automate-stromen. Als u een DLP-beleid wilt maken, moet u een tenantbeheerder zijn of de rol Omgevingsbeheerder hebben.

Compliance en privacy

Microsoft streeft naar het hoogste niveau van vertrouwen, transparantie, conformiteit met normen en naleving van de regelgeving. De brede reeks cloudproducten en -services van Microsoft zijn allemaal vanaf de grond opgebouwd om te voldoen aan de strengste beveiligings- en privacyvereisten van onze klanten.

Om uw organisatie te helpen voldoen aan nationale, regionale en branchespecifieke vereisten voor het verzamelen en gebruiken van gegevens van personen, biedt Microsoft de meest uitgebreide reeks nalevingsaanbiedingen (inclusief certificeringen en attesten) van alle cloudserviceproviders. Er zijn ook tools voor beheerders om de inspanningen van uw organisatie te ondersteunen.

Gegevensbescherming

Gegevens zoals deze zich verplaatsen tussen gebruikersapparaten en de Microsoft-datacenters zijn beveiligd. Verbindingen die tot stand worden gebracht tussen klanten en Microsoft-datacenters zijn versleuteld en alle openbare eindpunten worden beveiligd met behulp van industriestandaard TLS. TLS brengt in feite een beveiligde verbinding tussen browser en server tot stand om de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens tussen desktops en datacenters te waarborgen. API-toegang vanaf het eindpunt van de klant tot de server is ook op dezelfde manier beschermd. Momenteel is TLS 1.2 (of hoger) vereist voor toegang tot de servereindpunten.

Toegankelijkheid in Microsoft Power Platform

Eén van de dingen die Microsoft het meest waardeert, is ervoor te zorgen dat Power Platform toegankelijk en inclusief is voor alle soorten gebruikers over de hele wereld. Met een toegankelijke canvas-app kunnen gebruikers met zicht-, gehoor- en andere beperkingen de app met succes gebruiken. Naast het feit dat het een vereiste is voor veel overheden en organisaties, verhoogt het volgen van de onderstaande richtlijnen de bruikbaarheid voor alle gebruikers, ongeacht hun capaciteiten. U kunt de Toegankelijkheidscontrole gebruiken om mogelijke toegankelijkheidsproblemen in uw app te beoordelen.

Conclusie

Hoewel we in een datagestuurde wereld leven, kan uw bedrijf het moeilijk vinden om te profiteren van de data waartoe u toegang heeft. Verkoop-, klant- en werknemersgegevens moeten onze zakelijke beslissingen bepalen, maar hoe begin je daarmee? Microsoft Power Platform kan waarde toevoegen aan elk bedrijf door u te helpen analyseren, handelen en automatiseren. Handel door aangepaste apps te bouwen in Power Apps, processen te automatiseren op basis van de gegevens die u verzamelt in Power Automate en de gegevens te analyseren die u hebt verzameld in Power BI.

Download het gratis eBook:

Samenwerkingsapps ontwikkelen met integratie van MS Teams en Power Platform

Samenwerkingsapps-ontwikkelen-met-teams-power-platform-2

  Ja, ik ga akkoord met het ontvangen van aan mij gerichte berichten over producten, evenementen en acties van OfficeGrip. OfficeGrip mag contact met mij opnemen via de kanalen die ik kies, zoals e-mail, telefoon of post.


  Meer lezen

  Achtergrond

  Inventariseer kwetsbaarheden: De fundering van cyberweerbaarheid

  Het inventariseren van kwetsbaarheden is meer dan een technische noodzaak; het is een strategische stap die de ruggengraat vormt van elke cybersecurity-strategie. Deze blog biedt een analyse van deze procedure, evalueert de gevolgen voor bedrijfscontinuïteit en rampenherstelplanning, en geeft concrete aanbevelingen om organisaties te beschermen tegen hedendaagse cyberdreigingen.

  Lees meer...
  Achtergrond

  Secure7: Versterking van uw cyberweerbaarheid in het licht van NIS2

  Cybersecurity is een cruciaal onderwerp in onze steeds meer gedigitaliseerde wereld. Het beschermt onze gegevens, systemen en infrastructuur tegen kwaadwillende aanvallen en bedreigingen. Met de voortdurende groei van technologie en het toenemende aantal cyberaanvallen, wordt het waarborgen van digitale veiligheid steeds urgenter.

  Lees meer...
  header-nis2-self-assessment-8
  Beveiliging

  Nieuw! Het OfficeGrip NIS2 Self Assessment

  Met trots kondigen wij in dit blog de lancering van het OfficeGrip NIS2 Self Assessment aan. Dit Assessment is speciaal ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het navigeren door de complexiteit van de aanstaande NIS2-regelgeving. Deze kosteloze online zelfevaluatie kunt u inzetten om inzicht te krijgen in hoeverre uw organisatie impact gaat ervaren van de NIS2 wetgeving en in welke mate u al voldoet aan de beoogde NIS2 cyberveiligheid maatregelen.

  Lees meer...

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Het laatste Microsoft 365 nieuws in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!