OfficeGrip_logo

Home » Downloads » De kracht van verkoop via relatie-ontwikkeling

De kracht van verkoop via relatie-ontwikkeling

Als het gaat om revitalisering van je verkoopstrategie, kun je het voorbeeld volgen van bedrijven die al vorderingen maken door technologieoplossingen te combineren met gepersonaliseerde klantrelaties voor een succesvolle verkoop via relatieontwikkeling.

In dit rapport, dat gezamenlijk is opgesteld door Microsoft en Heinz Marketing, vind je inzichten die zijn verkregen via meer dan 200 diepgaande onderzoeken met vooraanstaande verkoopleiders. Ontleen inspiratie aan hun moeizaam verworven ervaring en leer hoe je het volgende kunt doen:

  • De gewenste verkoopdoelstellingen bereiken door de juiste mensen in de aankoopcommissie aan te spreken
  • De effectiviteit van klantdata maximaliseren door bedrijfsinzichten en accountinformatie te combineren
  • Meer strategische stappen nemen in de richting van het opbouwen van persoonlijke relaties via datagestuurde betrokkenheidstactieken

    Ja, ik ga akkoord met het ontvangen van aan mij gerichte berichten over producten, evenementen en acties van OfficeGrip. OfficeGrip mag contact met mij opnemen via de kanalen die ik kies, zoals e-mail, telefoon of post.