OfficeGrip_logo

Zorg & Welzijn

De Zorg- en Welzijnssector neemt een belangrijke positie in binnen onze samenleving. OfficeGrip vindt het haar plicht om deze sector te ondersteunen op het gebied van ICT. Wij denken graag met uw organisatie mee en zetten daarbij onze oplossingen ter ondersteuning in, rekening houdend met de wet- en regelgeving omtrent privacygevoelige informatie.

Kosten efficiënt

OfficeGrip biedt haar oplossingen voor de Zorg- en Welzijnssector aan tegen speciale tarieven. Binnen OfficeGrip zijn wij ons ervan bewust dat iedereen deze sector ooit nodig heeft, en daarom is het voor organisaties binnen de Zorg- en Welzijnssector mogelijk om alle producten en diensten van OfficeGrip af te nemen tegen gunstige tarieven.

Privacy

Binnen de Zorg- en Welzijnssector wordt er veel met privacygevoelige informatie gewerkt. OfficeGrip is bekend met de wet- en regelgeving omtrent privacygevoelige informatie en biedt organisaties binnen de Zorg- en Welzijnssector een oplossing waarin privacygevoelige informatie kan worden opgeslagen, gearchiveerd, geopend en bewerkt conform de geldende wet- en regelgeving.